Grote opbrengst HVC Plant een Bijbel 2020 meer dan welkom

30 maart 2020

De opbrengst van de HVC potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ in 2020 is groter dan ooit. De actie bracht dit jaar 4.878 Bijbels op voor vervolgde christenen! Juist nu, tijdens de wereldwijde coronacrisis, is dit goed nieuws. Maar er is ook groeiende bezorgdheid om de landen waarvoor de Bijbels bedoeld zijn, waar de coronacrisis extra hard aankomt.

Een droom die uitkomt

HVC organiseerde de actie Plant een Bijbel voor het vijfde jaar op rij. Dit keer met een droom om 5.000 Bijbels uit te kunnen delen, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ambitieus, maar met een reden: er is in veel landen een groeiende vraag naar het Woord van God. HVC kan nog altijd niet aan de vraag naar Bijbels voldoen. Daarom zijn we dankbaar voor het grote aantal Bijbels, dat nu kan worden uitgedeeld. Het is een droom die uitkomt!

Coronacrisis

De Bijbels worden verspreid in landen als India, Pakistan en Irak, maar ook in gesloten landen zoals Noord-Korea. In veel van deze landen wordt het werk van evangelisten bemoeilijkt door een lockdown vanwege het coronavirus. Daardoor verloopt het verspreiden van Bijbels erg moeizaam. De bevolking wordt er hard getroffen door de maatregelen van de overheid. Velen hebben geen werk meer en daardoor geen inkomen, wat zorgt voor acute hongersnood. Partners van HVC proberen Bijbelverspreiding nu hand in hand te laten gaan met het verspreiden van noodhulp. Want naast praktische hulp, is de boodschap van Gods Woord, juist in deze crisis, onmisbaar. 

Inzet van vele vrijwilligers

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de actie Plant een Bijbel. Dankzij hen was het mogelijk dat de bestelde zakken potgrond bij 129 punten in heel Nederland konden worden afgehaald. De vrijwilligers dragen deze actie. Het is bemoedigend om te zien dat het aantal vrijwilligers dat zich hiervoor inzet groeit. Ook danken we al die mensen die potgrond hebben gekocht of hebben gedoneerd voor Bijbels. Maar bovenal danken we God. Wilt u Hem bidden om een zegen over de te verspreiden Bijbels? Wilt u bidden voor al die mensen die ziek zijn geworden door het coronavirus en voor hen die gebrek leiden als gevolg van de crisis?

Update: Stichting HVC zet actie voedselhulpactie op >

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!