Gebedspunten december 2020

2 december 2020

Het is voor vervolgde christenen een grote bemoediging om te weten dat er vanuit Nederland voor hen wordt gebeden. Regelmatig vertellen zij ons verhalen van verhoorde gebeden. We mogen bidden tot een God die luistert! Bidt en dankt u daarom met ons mee?

Bidden:

 • Bid voor alle mensen wereldwijd die vervolgd worden om hun geloof.
 • Bid voor de kinderen van vervolgden, voor hen is het leven vaak ook heel zwaar.
 • Bid voor voldoende werkgelegenheid voor christenen in de coronacrisis.
 • Brazilië is één van de landen die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Lieke & Magno van Genderen-Ribeiro - projectleiders namens HVC in Brazilië - hebben de afgelopen maanden in sloppenwijken voedselpakketten uitgedeeld aan mensen in nood. Ook het evangelisatiewerk gaat, soms in andere vorm, zoveel mogelijk door. Wilt u voor hen en voor Brazilië bidden?
 • Ook in Kenia slaat het coronavirus hard toe. De HVC-contactpersoon vertelt: “Er overlijden hier veel mensen als gevolg van de ziekte. Er is veel honger. We verspreiden voedsel en delen mondkapjes uit.” Gebed gevraagd om zegen, moed en gezondheid voor het team ter plaatse.
 • Bid dat er steeds meer mensen als vrienden verbonden zullen zijn met vervolgde christenen.
 • Er vindt in Noord-Irak een grote evangelisatie- en bemoedigingsactie plaats. Ruim 10.000 kinderen in de vluchtelingenkampen ontvangen
  een gevulde rugtas met schoolspullen en schrijfwaren. De GBS heeft voor elke rugtas het boekje  “Jozef, de behouder van het leven” in het Arabisch, ter beschikking gesteld. Wilt u bidden voor deze kinderen en om Gods zegen over de verspreide boekjes?
 • Bid voor alle stichtingen die zich inzetten voor de vervolgde Kerk.

Danken:

 • Dank voor de vele voedselpakketten die uitgedeeld konden worden aan vervolgde christenen in de coronacrisis.
 • Dank voor evangelisten die het Woord blijven verkondigen, ook in moeilijke omstandigheden.
 • Ook in Pakistan zorgde de coronacrisis ervoor dat kerken online kerkdiensten gaan uitzenden. Wat als een beperking ervaren zou kunnen worden, blijkt in de praktijk ook een zegen. Het aantal kijkers van een kerk in Lahore nam hand over hand toe. De boodschap van het Evangelie ging tot over de landsgrenzen. Deze kerk in Pakistan wil nu verder onderzoeken hoe ze online media kunnen inzetten om nog meer niet-gelovigen te bereiken. Dankt u ook voor deze nieuwe kansen?
 • Wij zijn dankbaar voor de actie van Laurens (7), die in actie kwam naar aanleiding van het verhaal van de negenjarige schoenmaker Yashwa. Dankt u met ons mee voor de actie van Laurens? 
 • Dank voor de mensen die mooie acties mogelijk maken, zoals 10.000 rugtassen voor Irak.
 • Dank voor de school in Pakistan die mocht openen en dan 80 kinderen uit kansarme christelijke gezinnen nu naar school kunnen.

Meer gebedspunten >


Wilt u blijven bidden voor vervolgde christenen?
Ontvang gebedspunten en actueel nieuws over christenvervolging via e-mail of per post!

Meld u gratis aan

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!