Asia Bibi’s zaak: een optelsom van wonderen

  • Dochters van Asia Bibi poseren met foto van hun moeder

    Dochters van Asia Bibi poseren met foto van hun moeder

7 september 2015

Hoe is het nu met Asia Bibi en haar familie?

De slechte behandeling in de gevangenis en de voortslepende rechtszaken hebben Asia Bibi verzwakt, zowel fysiek als mentaal. In de gevangenis werd ze slecht behandeld en haar cel was onhygiënisch. Ze heeft last gekregen van maagproblemen, inwendige bloedingen en pijn op haar borst en ze gaf bloed op.
 
In augustus 2015 werd haar man Ashiq Masih, opgenomen in een privé kliniek. De bovenmenselijke spanningen zorgden voor verlammingsverschijnselen aan zijn linkerhand en problemen met zijn tong. Inmiddels is hij weer uit het ziekenhuis ontslagen, een medische oorzaak voor zijn aandoeningen kon niet worden vastgesteld.

Op 3 september 2015 waren haar man en kinderen weer in staat om haar een bezoek te brengen in de gevangenis van Multan. Een van de contactpersonen, waar Stichting HVC mee samenwerkt, begeleidde het gezin. Hij vertelt: “De gevangenis ligt op vier uur rijden afstand van Lahore. Maar door ongeregeldheden en wegblokkades duurde de rit echter bijna 9 uur. Het bezoek duurde kort, slechts 25 minuten. Zoals gewoonlijk was Asia Bibi erg blij om haar familie te zien, en in het bijzonder haar dochters, die ze eindelijk na enkele maanden weer zag. Haar familie bracht de noodzakelijke spullen voor haar mee. Ze was blij om te horen dat er hard wordt gewerkt aan de voorbereiding van haar rechtszaak. Haar gezondheid lijkt aan de beterende hand te zijn, ze krijgt inmiddels ook betere medische zorg in de gevangenis. Het bemoedigd haar dat zoveel mensen alles in het werk stellen om haar leven te redden en vroeg ons om haar vrienden het allerbeste toe te wensen”.
 

Waarom is Stichting HVC opnieuw een actie voor Asia Bibi gestart?

Meer dan 70 organisaties hebben wereldwijd aandacht gevraagd voor de zaak van Asia Bibi. Ook de media besteedde veel aandacht aan de zaak, er hebben honderden interviews met de betrokkenen plaatsgevonden.

In Nederland werden schrijfacties georganiseerd en handtekeningen verzameld om de Pakistaanse christin vrij te krijgen. Op 26 mei 2014 werden er door Stichting HVC dertienduizend handtekeningen aangeboden aan de ambassadeur van Pakistan Moazzam Ahmad en later aan Kamerleden C. van der Staaij (SGP) en J. Voordewind (CU). In Amerika werden meer dan 200.000 handtekeningen verzameld, een andere petitie bracht zelfs 400.000 handtekeningen bijeen vanuit meer dan 100 landen. Diverse organisaties bedrijven nog altijd (stille) diplomatie om haar vrijlating te bevorderen.
 
Politieke partijen betuigen wereldwijd steun voor Bibi. Zo riep SGP-Europarlementariër Belder (SGP) de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Ashton, op om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en bij de Pakistaanse autoriteiten te pleiten voor bescherming van Asia Bibi. Op voorstel van CU-Europarlementariër Peter van Dalen vond er een EU-debat plaats over de zaak.
 
De zaak leidde tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Velen probeerden Asia Bibi en haar gezin te bemoedigen. Asia Bibi werd zelfs benoemd tot ereburger van Parijs. Zowel paus Benedictus XVI als paus Franciscus hebben opgeroepen tot vrijlating. Wereldwijd werd tot God gebeden voor de zaak van Asia Bibi. Er werden in diverse plaatsen bidstonden gehouden en gebedsbijeenkomsten georganiseerd.
 
Sinds 2010 staat er een beloning op haar hoofd van ongeveer 5000 dollar, voor iedereen die haar ombrengt. Het is een wonder dat Asia Bibi na alle ontberingen in de afgelopen zes jaar nog leeft. Het is een even zo groot wonder voor haar dat het hooggerechtshof in de laatste rechtszaak haar doodsvonnis heeft opgeschort. Er blijft hoop dat Asia Bibi vrijkomt. Stichting HVC roept dan ook op tot blijvend gebed voor Bibi’s zaak.
 
Ondanks al de wereldwijde aandacht zijn er momenteel onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Een nieuwe rechtszaak wordt binnen enkele maanden verwacht. De advocaten die bevoegd zijn om in hogere rechtszaken te verdedigen, zijn weer bereidt gevonden om de zaak te behandelen. Maar de voorbereiding van dit proces dreigt te staken, doordat er onvoldoende budget is. De tijd dringt. Op korte termijn is € 10.000,- nodig. Tevens draagt Stichting HVC bij aan huisvesting en levensonderhoud van Bibi’s gezin. Ook de medische zorg voor de echtgenoot Ashiq Masih, moet worden vergoedt.
 
De noodzaak voor hulp geldt overigens niet alleen voor Asia Bibi. Veel christenen in Pakistan krijgen in hun eigen land van niemand ondersteuning als ze in (materiële) nood zijn. Er zijn aanslagen en de spanningen lopen soms hoog op. Recentelijk waren er berichten dat christenen zelfs niet meer veilig zijn in de lokale ziekenhuizen. In plaats van een behandeling, krijgen zij in het geheim een dodelijk injectie omwille van hun christen-zijn. Ook voor deze Pakistaanse christenen blijft materiele- en medische zorg hard nodig.
 

Hoe veilig is het voor de advocaten om de zaak van Bibi te behandelen?

Eerder trokken diverse advocaten uit angst hun handen af van de zaak van Asia Bibi. Sommigen moesten het land verlaten omdat ze met de dood werden bedreigd. Hoe gevaarlijk de zaak is blijkt ook uit het feit dat opperrechters in eerdere rechtszaken niet op kwamen dagen.
 
De gouverneur Salmaan Taseer werd in januari 2011 vermoord door een van zijn eigen lijfwachten. Hij was een groot tegenstander van de blasfemiewet. In maart van hetzelfde jaar werd ook minister Shabaz Bhatti van Minderheden geliquideerd. Hij was de enige christelijke minister van Pakistan en nam het voor Asia Bibi op. Hij werd op klaarlichte dag doodgeschoten door gemaskerde mannen.

De advocaten die op dit moment de zaak van Asia Bibi behandelen zijn gematigde moslims. Zij kunnen door hun kennis van de Koran in de rechtbank argumenten gebruiken, die van christelijke advocaten niet worden geaccepteerd. Een van de advocaten, Saif-Ul-Malook, vertelt in een interview dat hij zeer voorzichtig handelt en hij verzoekt steeds om hem niet te fotograferen. Hij wordt bijgestaan en getraind door speciale veiligheidsbeambten. Het is zeer onzeker of de advocaten bij een eventuele vrijspraak van Asia Bibi, in het land kunnen blijven. Het is bijzonder dat deze advocaten het gevaar trotseren om de christelijke Asia Bibi bij te kunnen staan.
 

Welke contacten heeft Stichting HVC in Pakistan?

Stichting HVC werkt al meer dan vijftien jaar samen met een lokale organisatie, die nu Asia Bibi en haar man terzijde staat. De huidige HVC-directeur Jan Bor bracht meermalen een bezoek aan Pakistan, onder andere na de overstromingen in de zomer van 2010.
 
In de afgelopen jaren hebben onze contacten in Pakistan zich betrouwbare partners getoond. Samen met deze organisatie worden in Pakistan Bijbels verspreidt. Verder sponsort Stichting HVC een Bijbelschool in Lahore, een arts en diverse dominees.
 
We ontvangen de berichten uit eerste hand. We merken trouwens dat de inspanningen voor de zaak van Asia Bibi een grote wissel trekt op de mensen die zich ter plaatse voor haar inzetten. Laten we hen ook opdragen in het gebed!
 

Hoe schat u de kansen in voor Asia Bibi?

De recente uitspraken van het hooggerechtshof in Lahore bieden hoop. De advocaten hebben aangetoond dat er voldoende feiten zijn om de zaak opnieuw inhoudelijk te behandelen. Het blijkt dat de rechters zich aan de wet willen houden en zich niet hebben laten intimideren door derden. Dat is positief.

Er bestaat een mogelijkheid dat Asia Bibi wordt vrijgesproken. De internationale druk is groot en we  hopen dat de advocaten de kans krijgen om de rechters met nieuw bewijs te overtuigen.
 
Als Asia Bibi wordt vrijgelaten, zal ze in Pakistan niet veilig zijn. Extremistische moslims hebben aangekondigd haar op de stoep van de gevangenis te vermoorden. Direct na vrijlating zal ze Pakistan moeten ontvluchten.
 
Het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in juni 2015 een ontwerpwet afgerond waarin misbruik van de blasfemiewet zwaarder zal worden gestraft. De eerste berichten hierover dateren al vanuit 2013. Nu wordt de wet ter goedkeuring aan de regering aangeboden. Als die wet doorgaat, zal de bewijslast voor de tegenpartij worden verzwaard. Het is maar de vraag of de wet er komt, en of deze op tijd komt voor de zaak van Asia Bibi. Die kans lijkt gering.
 
God doet wonderen. In september 2012 werd het zwakzinnige Pakistaanse meisje Rimsha Masih, ook vrijgesproken. Het is Hem niet te wonderlijk om ook te zorgen voor Bibi’s vrijlating.
 
Laten we samen in gebed gaan en financieel zorg dragen voor Asia Bibi en haar familie: maak hier vandaag nog uw gift over!

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!