Christenen in Afghanistan lopen levensgevaar

 • Velen van de kleine christelijke gemeenschap moeten hun geloof verbergen

  Velen van de kleine christelijke gemeenschap moeten hun geloof verbergen

23 december 2022

Afghanistan - Er is geen plek op aarde waar het zo gevaarlijk is voor christenen als in Afghanistan. Sinds de machtsovername door de radicaal islamitische taliban in 2021 wordt er jacht gemaakt op christenen. HVC biedt Afghaanse christenen concrete hulp, binnen én buiten Afghanistan. Jan Dirk van Nifterik, HVC-directeur: “Deze mensen hebben meer dan ooit onze hulp nodig.”

“Er zijn daar twee dreigingen die de situatie van christenen nu uiterst moeilijk maken", vertelt Van Nifterik. "Allereerst de dreiging van ontdekt te worden. Zodra gezien wordt dat je christen bent, ben je je leven niet zeker. Christen zijn in Afghanistan luistert heel nauw, je bent er christen in het geheim. Eigenlijk is er in het land geen vrijheid meer om als christen handen en voeten aan je geloof te geven.” 

Het leven in Afghanistan was voor christenen altijd al gevaarlijk, ook vóór de machtsovername door de taliban. Vrijwel alle inwoners van Afghanistan zijn moslim, meer dan 99,7 procent. Wie de islam verlaat, begaat een doodzonde. Letterlijk. Familie, buren en dorpsgenoten zullen je opdragen terug te keren naar de islam, of anders jou en je gezin met geweld bestrijden. Iedere invloed die een moslim kan ‘verleiden’ om het islamitische geloof te verlaten, moet volgens de lokale regels bestreden worden. Evangeliseren is levensgevaarlijk. Zelfs wanneer je alleen maar een Bijbel in bezit hebt, beschouwen anderen je alsof je christen bent geworden. En op bekering tot het christendom staat de doodstraf.

Zelfs wanneer je alleen maar een Bijbel in bezit hebt, beschouwen anderen je alsof je christen bent geworden. En op bekering tot het christendom staat de doodstraf.

Veel van de christenen die in Afghanistan wonen zijn eerste-generatie-gelovigen. Oftewel, bekeerlingen vanuit de islam. Wordt hun bekering ontdekt, dan hangt hen onherroepelijk de doodstraf boven het hoofd. Of opname in een psychiatrische tuchtinstelling, om hen te ‘genezen van de mentale problemen’ die tot hun bekering hebben geleid. Van Nifterik: “Veelal weet een familie af van het feit dat je de islam de rug hebt toegekeerd en je christen geworden bent. Daardoor is er een reële kans dat je familieleden je aangeven bij de autoriteiten, want je wordt als afvallige gezien. Of ze nemen het heft in eigen handen en proberen je te doden." 

Velen van de kleine christelijke gemeenschap moeten dan ook hun geloof verbergen. Veel christenen zijn op de vlucht geslagen of houden zich elders schuil. "Naar wat we weten bevinden zich nog enkele duizenden christenen in Afghanistan."

 • Amerikaanse soldaten in Afghanistan voor de machtsovername in 2021

  Amerikaanse soldaten in Afghanistan voor de machtsovername in 2021

 • In het onderwijs aan kinderen en jongeren voert islamitische propaganda nu de boventoon

  In het onderwijs aan kinderen en jongeren voert islamitische propaganda nu de boventoon

 • Rechten van meisjes en vrouwen worden sinds de machtsovername radicaal ingeperkt

  Rechten van meisjes en vrouwen worden sinds de machtsovername radicaal ingeperkt

De taliban: van kwaad tot erger

In 2021 ging de situatie voor christenen in Afghanistan van kwaad tot erger. Op 15 augustus namen de taliban de hoofdstad Kabul weer in, nadat ze er in 2001 door de Verenigde Staten waren verdreven. Zij openen de jacht op vrijwel alles wat niet-islamitisch is. Vele christenen worden vermoord. Mensen die gelieerd zijn aan het Westen of als tegenstanders worden beschouwd, worden door talibanstrijders gearresteerd en vaak geëxecuteerd.

Onmiddellijk na de komst van de taliban verslechtert de situatie in het land. Er is gebrek aan alles, van voedsel en water tot elektriciteit. Internationale organisaties schatten dat 95 procent van de huishoudens met voedselonzekerheid kampt. De nood is ongekend hoog. "Met de komst van de Taliban is de internationale samenwerking met omliggende en westerse landen vrijwel stil komen te liggen. Dat heeft ook gevolgen voor de voedselbeschikbaarheid. Momenteel kampt het land met een enorme voedselonzekerheid. Uit een rapport van het World Food Programme van de Verenigde Naties blijkt dat liefst 18,9 miljoen Afghanen amper of zelfs te weinig voedsel hebben om te overleven”, zegt Van Nifterik.

Na de opmars van de taliban zijn veel netwerken en huiskerken uiteengevallen. Veel leden zijn ondergedoken of gevlucht naar het buitenland. "Wat we horen is dat mensen heel bang zijn, de angst om door de taliban ontdekt te worden is levensgroot”, gaat Van Nifterik verder. “Zo zijn er ook broeders die we kennen die in de gevangenis zitten en horen we soms ook van executies.” 

Is er nog wel toekomst is voor een christelijke gemeenschap in Afghanistan? “Het eerste wat in mij opkomt zijn de woorden van Jesaja 9 vers 1", zegt Van Nifterik. Daar staat: ‘Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.' De duisternis zal dat licht niet tegen kunnen houden. Daarom zal er, ongeacht de omstandigheden, altijd perspectief zijn voor een christelijke gemeenschap. Waar dan ook. Het kan nog zo duister zijn, maar juist tegen de verdrukking in groeit de kerk. Ja, wellicht is de kerk in Afghanistan nu versplinterd geraakt, maar ze is er nog steeds. Het licht zal blijven schijnen, daar ben ik rotsvast van overtuigd."

Zo zijn er ook broeders die we kennen die in de gevangenis zitten en horen we soms ook van executies.

Concrete hulp

Gelukkig lukt het lokale partners van HVC om langzaamaan weer in contact te komen met christenen in het land. Er worden weer samenwerkingen opgestart. Ook zijn er diverse christenen vanuit omliggende landen die het land weer in durven om broeders en zusters in Afghanistan te bezoeken en de contacten te herstellen. Via deze moedige mensen kan HVC in Afghanistan noodhulp bieden.

HVC biedt concrete hulp aan christenen in Afghanistan en christenen die het land ontvlucht zijn naar een buurland. Er is behoefte aan voedsel. Medicijnen. Kleding en onderdak, voor wie gevlucht is en alles heeft moeten achterlaten. Maar bovenal is er behoefte aan hoop. Daarom is HVC vastberaden om daar waar mogelijk de noodhulp hand in hand te laten gaan met de verspreiding van het Evangelie. Lees: op welke manieren biedt HVC hulp? >

We vragen u om te bidden voor de mensen die deze gevaarlijke taak oppakken. Wilt u bidden dat de machtige hand van de Heere hen beschermt en hun activiteiten zegent? Zodat Zijn Naam verheerlijkt blijft worden in Afghanistan, ’s werelds gevaarlijkste plek voor christenen.

Help vervolgde christenen in Afghanistan en steun ze met uw gift

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!