Een spreker uit Noord-Korea: waarom is dat zo bijzonder?

  • De 'Grote Leider' liet zich vereren als een god

    De 'Grote Leider' liet zich vereren als een god

  • Bijzonder: broeder Lee uit Noord-Korea komt naar Nederland!

    Bijzonder: broeder Lee uit Noord-Korea komt naar Nederland!

3 november 2023

Tussen 10 en 16 november organiseert Stichting HVC de HVC Regiotour 2023 om de verhalen van vervolgde christenen met zoveel mogelijk Nederlandse christenen te delen. Dit jaar krijgt u de kans om gastspreker en gelovige Lee* te ontmoeten die opgroeide in één van de meest gesloten landen ter wereld: Noord-Korea. Wist u dat in het begin van de 20e eeuw er een grote opwekking was in Korea? Nu is Noord-Korea dé gevaarlijkste plek ter wereld voor christenen. Hoe is dat zo gekomen?

Pyongyang, ooit het ‘Jeruzalem van het oosten’

Al jarenlang kent Noord-Korea hevige christenvervolging. Christenen in dit land moeten in het grootste geheim hun geloof belijden, anders volgt een werkkamp of de doodstraf. Hoe is dit zo gekomen? Hiervoor moeten we terug naar het begin van de 20e eeuw. Niet veel mensen weten dat er rond het jaar 1900 een grote opwekking was in Korea. Velen kwamen tot geloof en de kerken zaten vol. Pyongyang, nu de hoofdstad van het huidige Noord-Korea, werd zelfs het ‘Jeruzalem van het oosten’ genoemd!

In een van de christelijke gezinnen wordt in 1912 een kind geboren: Kim Il-sung. Nadat het land na de Tweede Wereldoorlog in tweeën wordt gesplitst, is Kim Il-sung de premier van het communistische Noord-Korea. In 1950 vallen de communisten het kapitalistische zuiden aan, dat onder leiding staat van de Verenigde Staten. Het geweld van deze Koreaanse oorlog eindigt in 1953 met een staakt-het-vuren. Vrede? Dat is er tot op de dag van vandaag officieel nog steeds niet tussen Noord- en Zuid-Korea.

In de jaren die volgen groeit er een bizarre vorm van persoonsverheerlijking rond Kim Il-sung. De ‘Grote Leider’ laat zich vereren alsof hij een god is. Zijn zoon Kim Jong-il en zijn kleinzoon Kim Jong-un nemen later dit gebruik van hem over, tot op de dag van vandaag.
Christenen vereren een levende God en niet een president. Dit maakt christenen tot staatsvijanden voor de communistische dictatuur. Al sinds 1948 worden alle niet-communistische invloeden uitgeschakeld. Kerken worden omgebouwd tot bibliotheek of zwembad, christenen worden hevig vervolgd.

Hongersnood 

Terug naar vandaag. De ruim vijfentwintig miljoen inwoners van het zeer gesloten land hebben het bijzonder moeilijk. De bevolking lijdt grote honger en elke misstap wordt zwaar bestraft. Dat betuigt ook de contactpersoon van HVC in Noord-Korea. “Er is honger, maar nog niet zo erg als de hongersnood in de jaren ‘90. Toen liep de hongersnood zo hoog op dat soms de mensen midden op straat dood neervielen. Naar schatting overleden toen twee tot drie miljoen Noord-Koreanen. Zo erg is de voedselschaarste op dit moment niet. 

Mensen zijn inventiever geworden, proberen zelf voedsel te verbouwen en handel te drijven. Toch teistert honger nog steeds vele Noord-Koreanen. Dat is overigens niet de enige moeilijkheid van het wonen in dit land. Elke man moet tien jaar dienstplicht in het leger vervullen. Medische zorg is er nauwelijks. De elektriciteit en stromend water voorziening is erg onbetrouwbaar en je mag niet vrij reizen.
 

Noord-Korea is een gevangenis zonder muren”

Straffen

Een contactpersoon van HVC, wiens naam vanwege veiligheidsredenen niet genoemd wordt, vertelt dat het controlesysteem van de Noord-Koreaanse overheid nog nijpender is dan de honger en het gebrek aan voorzieningen. “Christenen in Noord-Korea moeten niet alleen op hun hoede zijn voor de overheid, ook buren, dorpsgenoten en familieleden kunnen hen zomaar aangeven bij de politie. Veel Noord-Koreanen zijn gehersenspoeld, christenen worden afgeschilderd als spionnen, verkrachters en moordenaars. Heb je een Bijbel in je bezit, dan loop je het risico op een jarenlange werkstraf en marteling in een concentratiekamp. Velen overleven dit niet. Anderen krijgen direct de doodstraf.”

“Dit maakt Noord-Korea tot een gevangenis zonder muren. Elke inwoner krijgt in het geheim drie namen door van mensen die hij of zij moet bespioneren. Tijdens wekelijkse ‘meetings’ wordt gevraagd wat je zelf verkeerd hebt gedaan en vervolgens moet je kritiek geven op anderen die in de meeting aanwezig zijn. Als je zwijgt en er blijkt dat je wel iets had kunnen melden, dan word jij verdacht van een gebrek aan loyaliteit aan het regime. Want het is immers ieders taak om de ander ‘ideologisch zuiver’ te houden. Het kan grote gevolgen voor jou en je familie hebben, als je hier niet aan meewerkt.”

HVC’s contactpersoon vertelt meer over de straffen die Noord-Koreaanse christenen riskeren. “Afhankelijk van wat je fout gedaan hebt, kun je - vaak met je familie - verbannen worden naar de bergen, in een strafkamp of gevangenis belanden of worden geëxecuteerd. Kritiek hebben op de leider wordt als een zwaar vergrijp gezien, net als een Bijbel bezitten of een kerkdienst bijwonen. Arrestaties vinden vaak ‘s nachts plaats. Mensen verdwijnen gewoon. Dit voedt de angst.” 
 

We weten dat de kerk in Noord-Korea groeit”
 

De kerk groeit in Noord-Korea

Toch is er ook goed nieuws. Vluchtelingen uit Noord-Korea vertellen dat er nog steeds christenen in het land zijn en dat de kerk zelfs groeit. Het Evangelie wordt onder Noord-Koreanen niet alleen in het land zelf verspreid, maar ook aan gevluchte Noord-Koreanen in buurlanden. Dat beaamt HVC’s contactpersoon ook. “We weten dat ze er zijn! We weten ook dat de kerk in Noord-Korea groeit omdat er nog steeds geëvangeliseerd wordt. Er bestaan nog kerken die ondergronds gingen toen in 1946 de Koreaanse Arbeiderspartij aan de macht kwam. We weten dat er veel christenen als straf dwangarbeid doen in kampen en afgelegen berggebieden.”
 

Ze horen over een God van Liefde en Hoop. Wat een radicaal andere boodschap!”
 

Volgens de contactpersoon zijn gevluchte Noord-Koreanen ontvankelijk voor het geloof. "Kim Il-sung, de eerste leider van het communistische Noord-Korea, komt oorspronkelijk uit een christelijk gezin. Toen hij zag dat in Oostbloklanden verscheidene communistische leiders aan de kant geschoven werden, vormde hij een sterke persoonlijkheidscultus om dit in Noord-Korea te voorkomen. De cultus rondom de Kimdynastie heeft christelijke ondertonen: de meetings in Noord-Korea lijken op kerkdiensten. Ze hebben ook ‘heilige’ geschriften en de mensen zingen liederen op de wijs van oude christelijke gezangen. Als ze kennis maken met het christendom voelt het frame vertrouwd, maar nu horen ze over een God van Liefde en Hoop. Wat een radicaal andere boodschap!”

Persoonlijke ontmoeting met een Noord-Koreaanse christen

De hoofdgast van de komende HVC Regiotour slaagde erin het land te ontvluchten. In zijn jeugd hoorde ‘broeder Lee’ niets over Jezus Christus. Nu deelt hij het geloof met andere Noord-Koreaanse vluchtelingen en leidt hij een gemeente als voorganger. Broeder Lee deelt zijn indrukwekkende verhaal op 5 locaties door heel Nederland, waarbij de aanwezigen de gelegenheid krijgen persoonlijk vragen aan hem te stellen. Een woordvoerder van HVC: “De verhalen van Gods aanwezigheid in het lijden zijn een grote bemoediging. Kom naar de Regiotour en hoor het geloofsgetuigenis van broeder Lee uit zijn eigen mond!”
 

Komt de Regiotour ook bij u in de buurt?

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Cvandaag.nl

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!