HVC Regiotour 2023 met broeder Lee uit Noord-Korea

  • Broeder Lee (omwille van de veiligheid onherkenbaar)

    Broeder Lee (omwille van de veiligheid onherkenbaar)

10 t/m 16 november 2023

Tijdens de HVC Regiotour brengt HVC de verhalen van vervolgde christenen dicht in de buurt van zo veel mogelijk Nederlanders. Dit jaar krijgt u de kans om een  Noord-Koreaanse gelovige  persoonlijk te ontmoeten. De gastspreker is geboren en getogen in een van de meest gesloten landen ter wereld. De systematische wreedheid waarmee christenen er worden onderdrukt, is moeilijk voor te stellen. Maar de verhalen over Gods aanwezigheid in het lijden zijn een grote bemoediging. HVC brengt deze verhalen in november naar u in de regio. Ontmoet  broeder Lee  en hoor het geloofsgetuigenis uit zijn eigen mond. 

Zoek een locatie bij u in de buurt

Bijzondere ontmoeting

Oog in oog met een gelovige uit Noord-Korea:  broeder Lee 

Hoofdgast van de HVC Regiotour 2023 is broeder Lee (schuilnaam) uit Noord-Korea. Dat we hem ontmoeten is bijzonder, omdat Noord-Korea één van de meest gesloten landen ter wereld is. Contact met de buitenwereld is uiterst beperkt en verhalen sijpelen maar mondjesmaat naar buiten. Tijdens de Regiotour vertelt broeder Lee zijn verhaal en dat van de gelovigen in Noord-Korea.

In het diepste  geheim 

Lee groeide op in dit door armoede geteisterde land, waar aanbidding van de president een plicht is en waar zelfs de kleinste misstap gerapporteerd wordt. In zijn jeugd hoorde Lee niets over Jezus Christus. Pas toen hij op latere leeftijd naar China ging, bereikte hem het Evangelie. Hij kwam er tot geloof en met gevaar voor eigen leven ging hij terug naar zijn thuisland. In het diepste geheim deelde broeder Lee het Evangelie met zijn volksgenoten. Nu woont hij in Zuid-Korea, waar hij voorganger is van een gemeente die hulp biedt aan Noord-Koreaanse vluchtelingen.  

Geloofsgetuigenis  maakt indruk 

We horen het ieder jaar bij onze Regiotours: het geloofsgetuigenis van een vervolgde christen maakt indruk, zeker als je het uit zijn of haar eigen mond hoort. Hoe was het om op te groeien in Noord-Korea? Hoe weten mensen te vluchten ondanks de strenge grenscontroles? Wat gaf broeder Lee de moed om zijn leven op het spel te zetten voor de verkondiging van het Evangelie? Welke berichten bereiken hem op dit moment vanuit Noord-Korea? En wat kunnen wij in Nederland leren van de ondergrondse Kerk? Wat betekent dit voor ons geloof? Al deze vragen komen aan bod tijdens de Regiotour 2023.

Beleef het mee!

Kans om vragen te stellen

Tijdens de avonden die D.V. zullen plaatsvinden in november, krijgt u de kans uw eigen vragen te stellen aan broeder Lee. Via hem krijgt u een uniek kijkje in het meest gesloten land ter wereld. Daarnaast geven HVC-medewerkers u een update over de HVC-hulpprojecten die zij het afgelopen jaar hebben bezocht. De ontmoetingen en verhalen worden omlijst door samenzang. Samen willen we liederen zingen die God de eer geven voor Zijn trouw en genade.

HVC Regiotour 2023

 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!