Een veilige woonplek voor evangelist Ananda Babu

  • Evangelist Ananda Babu en zijn vrouw bij hun tijdelijke woonruimte

    Evangelist Ananda Babu en zijn vrouw bij hun tijdelijke woonruimte

9 september 2022

India - Bedreigd en aangevallen worden, een vernield huis: evangelist Ananda Babu krijgt met heftige tegenstand te maken. De kerkdiensten die hij belegt in een dorpje in India wekken grote woede bij de hindoes in het dorp. Diensten worden regelmatig ruw verstoord en de geluidsinstallatie van het kerkje is al meerdere keren vernield. Daarbij bleef het echter niet: het huisje dat Ananda Babu voor zijn gezin probeerde te bouwen, werd door de dorpelingen vernield. HVC helpt met het realiseren van een veilige woonplek voor familie Babu.

Evangelist Babu is één van de evangelisten uit het HVC-programma Steun een evangelist. Hij en zijn vrouw zochten een woonplek voor hun gezin. Ze lieten hun oog vallen op een plaats naast de kerk. Met de hulp van gemeenteleden konden er bouwmaterialen aangeschaft worden en Babu maakte een aanvang met het optrekken van de woning. Een groep dorpelingen trok echter naar de bouwplaats en brak alles af wat Babu had opgebouwd. Het resterende materiaal werd vernietigd.

  • Een blik in het eenvoudige onderkomen

    Een blik in het eenvoudige onderkomen

Onveilig

Van datgene wat er overbleef, bouwde Babu zolang een soort schuur. Daar leeft hij nu, samen met zijn vrouw en zoon. Veiligheid biedt dit eenvoudige gebouwtje echter nauwelijks. Een flinke trap tegen de deur - en iemand is binnen. 's Nachts staan er regelmatig hindoes aan de deur. Ze bonzen op de ijzeren golfplaten van het provisorische optrekje. Maar ook buiten de muren van het huis is het gezin niet veilig. Dorpelingen schelden hen uit. Ze bekogelen hen met stokken en stenen. De vrouw van Ananda Babu is bang. Voor de veiligheid van haar man, van haar zoon en van zichzelf. Zeker op de momenten dat evangelist Babu van huis is. Hoelang zal het duren voor de dorpelingen het gezin werkelijk te lijf zullen gaan? 

Doorgaan met Gods hulp

De huidige situatie wordt onhoudbaar. Het schuurtje is niet alleen ongeschikt als woonplek, maar ook wordt de dreiging te groot voor de familie Babu. Evangelist Babu heeft daarom geprobeerd een ander huis te kunnen huren. Dat blijkt onmogelijk. Verhuurders willen geen huurder die een christelijk voorganger is.  De vader van Babu biedt een andere mogelijkheid. Op zijn lapje grond net buiten het dorp mag Babu een nieuwe woning bouwen. Een geschikte locatie, want ondanks alles wil Ananda Babu zijn werk in het dorp voortzetten. De evangelisatie in het dorp "is Gods werk", zo gelooft hij. "God heeft mij deze plek gegeven om te werken en met Zijn hulp wil ik doorgaan."

We vragen u allereerst om uw gebed voor evangelist Babu, zijn gezin én voor de dorpsgenoten die zoveel vijandschap tonen tegen het christelijke geloof. Naast uw gebed is er behoefte aan financiële ondersteuning. Om een huis te kunnen bouwen op het stuk grond van zijn vader moet evangelist Babu opnieuw bouwmaterialen aanschaffen. Daarvoor is € 5.000,- nodig, een bedrag waarover de evangelist niet beschikt.

 

 Update oktober 2022   

Dankzij uw giften, na een oproep via HVC Hulpmail en op onze website, kan evangelist Babu nu weer bouwmaterialen aanschaffen om een veilig huis te bouwen. Hij bouwt op een stuk grond buiten het dorp, want ondanks alles wil Ananda Babu zijn werk in het dorp voortzetten. De evangelisatie in het dorp "is Gods werk", zo gelooft hij. 

 

God heeft mij deze plek gegeven om te werken en met Zijn hulp wil ik doorgaan.

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!