Ernstig bedreigde evangelist in India ontvangt nu hulp

  • Evangelist Rani Gupta (midden) met zijn familie

    Evangelist Rani Gupta (midden) met zijn familie

24 juni 2022

India - Gedrongen door de liefde van Christus verspreidt evangelist Rani Gupta (*schuilnaam) het Woord van God onder zijn dorpsgenoten. Dat wordt hem niet in dank afgenomen; dorpelingen proberen hem het leven onmogelijk te maken. De evangelist uit de Indiase staat Chhattisgarh staat, samen met zijn gezin, onder grote druk.

In 2015 kwam Rani Gupta vanuit het hindoeïsme tot bekering. Zijn vader werd ernstig ziek en leek door niemand geholpen te kunnen worden. Totdat de familie in contact werd gebracht met een evangelist. Deze christen bad voor de vader van Gupta, deelde het Evangelie en ging het gezin voor in gebed. 

Alleen Jezus

Vanaf die dag verbeterde de gezondheidssituatie van Gupta's vader. Dit wonder bracht een radicale omkeer teweeg in zijn leven. "Na verloop van tijd genas mijn vader helemaal. Daarvóór diende ik de afgoden, maar door deze genezing zag ik dat alleen Jezus geneest en alleen Hij mij verlossen kan." Gupta werd christen. In 2017 werd hij gedoopt. Een jaar later begon hij kerkdiensten te beleggen in zijn eigen woning. Sindsdien laten zijn dorpsgenoten hem en zijn gezin niet meer met rust.

  • Straatbeeld in een dorpje in Chhattisgarh

    Straatbeeld in een dorpje in Chhattisgarh

Geweld en intimidatie

Op een zondag vielen dorpsoudsten met andere mannen uit het dorp het kerkzaaltje binnen waar Gupta op dat moment een dienst leidde. Zij verwoestten het sprekersgestoelte en de stoelen, en sloegen de inrichting aan stukken. De kerkgangers werden in elkaar geslagen.
Toen dorpelingen zagen dat Gupta niet zwichtte voor de druk, besloten ze om hem en zijn gezin stap voor stap uit te sluiten van het dorpsleven. Contact met hen werd strafbaar. Eten werd hen niet meer verkocht, water putten uit de dorpsput mocht niet meer en een een afgesloten lening werd stopgezet. Gupta moest zijn stukje land verkopen.

  • Jonge inwoners

    Jonge inwoners

Enkele maanden geleden stond midden in de nacht een bende voor het huis van de familie Gupta. Bewapend met messen dreigden ze de deur in te trappen en de evangelist en zijn gezin te vermoorden. De politie moest eraan te pas komen om de rust rondom de woning terug te brengen. De rest van de nacht verbleef Gupta op het politiebureau. De bende was gestuurd door een plaatselijke politieke leider, die van dezelfde partij is als de Indiase president Modi

De evangelist heeft een muur gebouwd rondom zijn woning. Maar hoe groot de dreiging ook is; de evangelist wil zijn dorp niet verlaten. "Ik voel sterk in mijn hart het verlangen om de Heere te dienen. Iedere dorpsgenoot wil ik met het Woord van God in aanraking brengen", verklaart hij. 

Tegen de verdrukking in

Sinds voorjaar 2022 ontvangt Gupta via het HVC-programma Steun een evangelist praktische en pastorale steun. Dit helpt hem op de been te blijven. Hij kan daarmee in het onderhoud van zijn gezin voorzien én hij ontvangt trainingen om zijn werk als evangelist te kunnen doen. Gupta bereidt zich erop voor om ook in de omliggende dorpen de boodschap te brengen van verlossing door Christus alléén. Intussen gaat ook het werk in zijn eigen gemeente door. De gemeente van evangelist Gupta groeide in vier jaar tijd naar zo'n dertig mensen. En dit wonder gebeurt op meer plekken. De druk op christenen in Chhattisgarh neemt toe, maar toch groeien de gemeentes. Gods werk gaat onverhinderd voort.

Iedere dorpsgenoot wil ik met het Woord van God in aanraking brengen"

Ook in Odisha

Het verhaal van Rani Gupta is tekenend voor het werk van evangelisten in heel India. HVC wil hen steunen en naast hen staan. Concreet zoekt HVC momenteel steun voor een groep van vijftien evangelisten. In de kleine dorpjes middenin de jungle van Odisha, een staat naast Chhattisgarh, doen zij hun werk onder zeer moeilijke omstandigheden, onder grote druk en met gevaar voor eigen leven. 

U kunt deze evangelisten via Steun een Evangelist ondersteunen met een maandelijkse toelage die hen in ieder geval boven de armoedegrens brengt. Hun leven is hiermee nog geen vetpot. Wel helpt deze toelage hen om meer tijd te kunnen besteden aan evangelisatiewerk in moeilijk bereikbare gebieden. Staat u hen bij?

Ja, ik steun een evangelist

Voor 50 euro tilt u één evangelist een volle maand boven de armoedegrens en ontvangt hij training.
Een deelbedrag geven kan ook: al voor 10 euro kunnen een evangelist en zijn gezin een week lang financieel rond komen.
Helpt u mee de boodschap van God uit te dragen?

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!