Het gaat niet goed met Shafqat en Shagufta

22 juni 2020

Het gaat niet goed met het Pakistaanse echtpaar Shafqat en Shagufta. Sinds hun gevangenneming gaat hun lichamelijke en geestelijke gezondheid zienderogen achteruit. De spanning over het verloop van de rechtszaak loopt op. Vandaag staat de zaak opnieuw op de planning van het Pakistaans hooggerechtshof in Lahore. 

Gezondheid

Shafqat was voor zijn gevangenneming al verlamd geraakt tijdens een ongeluk. In de gevangenis van Faisalabad is voor hem nauwelijks medische zorg voorhanden. Ondanks dat via HVC extra zorg kon worden geregeld, heeft hij nog altijd veel last van pijnlijke doorligwonden door het vele liggen en het zitten in de rolstoel. Ook voor Shagufta is het leven in de Multan vrouwengevangenis erg zwaar. Ze lijdt aan een depressie. De eenzame opsluiting in de cel van slechts twaalf vierkante meter, in afzondering van haar man, bezorgt haar veel stress. 

Arrestatie

Het is 20 juli 2013 als de Pakistaanse politie het echtpaar arresteert. Het echtpaar woont op dat moment in Gojra, samen met hun vier kinderen Zain, Danish, Joshua en Sarah. Woedende en schreeuwende moslims verzamelen zich om hun huis. Ternauwernood ontkomt het gezin aan een volksgericht. De opgeroepen agenten nemen Shafqat en Shagufta en de kinderen mee naar het politiebureau. De aanleiding? Er zouden van Shagufta’s telefoonnummer aan diverse personen godslasterende teksten zijn gestuurd met beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed. De gemoederen lopen hoog op. De rechtszaken die volgen, moeten zelfs binnen de gevangenismuren plaatsvinden omdat islamitische geestelijken oproepen het echtpaar te vermoorden en diverse bronnen melden dat de kans op een aanslag hoog is. 

Kinderen

De kinderen worden vrijgelaten en op een veilige plek ondergebracht. Via HVC wordt steun voor het levensonderhoud en voor de schoolkosten geregeld. Ze brengen regelmatig een bezoek aan hun vader en moeder in de gevangenis. Hun begeleiders zorgen er dan voor dat ze hun ouders van extra voedsel kunnen voorzien. De kinderen missen hun ouders enorm. Om hen zoveel mogelijk rust en veiligheid te geven, worden ze buiten de media gehouden. 

Doodstraf

Op 4 april 2014 veroordeelt de rechtbank het echtpaar tot de doodstraf. Mede omdat Shafqat tijdens zware verhoringen en martelingen bekent. De politie dreigt zijn vrouw naakt tentoon te stellen als hij niet bekent. Als ook zijn heup breekt vanwege de vele slagen, bekent Shafqat noodgedwongen. Het echtpaar wordt veroordeeld en in afwachting van de doodstraf worden ze in afzonderlijke gevangenissen achter slot en grendel opgesloten. Het echtpaar gaat hiertegen in hoger beroep. Sindsdien woedt een felle juridische strijd om het echtpaar veroordeeld te krijgen. Keer op keer worden rechters en advocaten onder druk gezet. Steeds als de rechtszaak op de planning staat, gaat die op het laatste moment niet door. 

De zaak

Advocaat Saif-ul-Malook, waar HVC eerder mee samenwerkte in de zaak van Asia Bibi, toonde zich bereid om ook dit echtpaar te verdedigen. Hij is ervan overtuigd dat vrijlating de enige juiste uitkomst van het proces is. Want hoe kan het zijn, dat een ongeletterde eenvoudige arbeidersvrouw, Engelstalige berichten verstuurt? Is het een wraakactie? Zelf denkt het echtpaar van wel. Ze denken dat ze erin geluisd zijn, omdat hun kinderen een ruzie hebben gehad met mensen uit de buurt. Tijdens huiszoekingen vindt de politie geen telefoon. Tijdens de rechtszaak kunnen ze geen telefoon en geen SIM-kaart overhandigen. Shagufta zegt dat ze de berichten niet heeft verstuurd. Volgens haar is het een oud nummer. Heeft iemand het SIM-kaartje gevonden en misbruikt of een nieuwe SIM-kaart op haar naam geregistreerd? Daarover is geen uitsluitsel. Volgens Malook rammelt de zaak aan alle kanten en is er geen valide bewijs is om dit echtpaar langer vast te houden.

Vervolg

Vandaag 22 juni, staat de rechtszaak opnieuw op de agenda. Bidt u mee dat dit keer de zaak wel behandeld wordt? Dat er recht geschiedt en dat de terdoodveroordeling van dit christelijke echtpaar komt te vervallen? Om veiligheid voor Saif-ul-Malook en alle andere betrokkenen in de zaal? We roepen u ook op om dit echtpaar en hun kinderen financieel te steunen met uw gift. Alvast hartelijk dank!

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!