Wat zijn MBB's?

13 december 2018

De zogeheten MBB’s (Muslim Background Believers) zijn christenen die de islam hebben verlaten nadat zij tot geloof zijn gekomen in de Heere Jezus. Deze groep christenen is extra kwetsbaar, omdat zij door hun oorspronkelijke sociale omgeving worden gezien als ‘afvalligen’. Bekeert iemand zich tot een ander geloof, dan brengt dit een grote schande over de islamitische familie. Om de schanddaad ‘recht te zetten’ verstoten of vermoorden families de bekeerling.

Eerst moslim, nu christen

Stichting HVC werkt in landen als Pakistan en Bangladesh samen met lokale organisaties, die gespecialiseerd zijn in het evangeliseren onder moslims én in het ondersteunen van MBB’s. Wilt u bidden voor dit moeilijke en gevaarlijke werk?

Blijf betrokken

Het is voor vervolgde christenen een grote bemoediging om te weten dat er vanuit Nederland voor hen wordt gebeden. Mogen we u op de hoogte houden over christenvervolging?