Doneren

Maak uw gift over:

ABN AMRO: NL 51 ABNA 0561455139
ING: NL 18 INGB 0003134057

Doneer online

U kunt eenvoudig online doneren via het machtigingsformulier. Uw gift wordt via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Incassant-ID: NL50ZZZ180844300000.

ANBI

Stichting HVC is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dus belastingaftrekbaar.
RSIN-nummer: 8169.73.738

Lees meer: stichtinghvc.nl/anbi
 

Waarom doneren aan Stichting HVC?

Stichting HVC is een energieke hulporganisatie met ruim 140 vrijwilligers in heel Nederland. In 17 projectlanden werken we samen met lokale partners om de vervolgde Kerk te dienen. We staan graag ‘met de voeten in de modder’; we hebben korte lijnen met de hulpprojecten en kunnen daadkrachtig handelen dankzij de lokale aanwezigheid.

We zijn doordrongen van onze afhankelijkheid van God. Zijn zegen en hulp zijn onmisbaar in ons werk.

Naast het bieden van geestelijke en praktische ondersteuning in nood, verspreiden we het Evangelie en bekommeren we ons over (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. 

Dat kunnen we niet zonder uw gebed en (financiële) steun. Helpt u ons alstublieft mee?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.