GeefWijzer

Regelmatig wordt Stichting HVC benaderd met de vraag op welke wijze men financieel kan steunen. Door middel van deze GeefWijzer willen we u hier inzicht in bieden. Advies nodig? Bel 0183-563628.

Download de GeefWijzer (PDF):

Rekenvoorbeelden

Belastingaftrek bij gewone giften

Stichting HVC is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dus belastingaftrekbaar. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. U mag niet meer aftrekken dan het maximum, dat is 10% van uw drempelinkomen.

Lees meer op de website van de Belastingdienst >

Rekenvoorbeeld 1:
 • Verzamelinkomen: € 50.000,-
 • Gift: € 1000,-
 • Niet aftrekbaar gedeelte: € 500,- (1% van € 50.000,-)
 • Aftrekbaar gedeelte: € 500,-
Rekenvoorbeeld 2 (Overschrijding maximum 10%):
 • Verzamelinkomen: € 50.000,-
 • Gift: € 2.800,- + € 3.000,- andere giften in hetzelfde jaar = € 5.800,-
 • Niet aftrekbaar gedeelte: € 500,- (1% van € 50.000,-)
 • Aftrekbaar gedeelte: € 5.000,- (€ 5.800,- minus niet aftrekbare gedeelte € 500,- = € 5.300,-. Maximaal aftrekbaar bedrag = 10% = € 5.000,-)
Rekenvoorbeeld 3 (Minder dan drempelbedrag € 60,-):
 • Verzamelinkomen: € 4.800,-
 • Gift: € 450,-
 • Niet aftrekbaar gedeelte: € 60,- (1% van € 4.800,- = € 48,-, maar moet minimaal € 60,- zijn)
 • Aftrekbaar gedeelte: € 390,-

Belastingaftrek bij periodieke giften

Deze vorm van schenken heette voorheen lijfrente schenking. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Deze giften zijn vooral interessant als u boven de 10% van uw drempelinkomen schenkt.

Lees meer op de website van de Belastingdienst >

Erfbelasting

Uw nalatenschap aan Stichting HVC komt geheel ten goede van de stichting, omdat zij is vrijgesteld van erfbelasting.
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.