Pakistaanse overheid dreigt kerken te sluiten (video)

28-01-2019De dreiging voor christenen in Pakistan neemt het afgelopen jaar toe. Met name de vrijspraak van Asia Bibi zorgde voor veel protesten en onlusten in het land. In een brief laat de Pakistaanse overheid alle kerken weten dat ze op uiterlijk 31 maart 2019 moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. De overheid dreigt de kerken die niet voldoende zijn beveiligd, na 31 maart 2019 te sluiten. Met name voor kleine kerken in arme buitengebieden levert dit grote zorgen op.

Bekijk de uitleg van Jan Dirk van Nifterik in het programma Uitgelicht! van Family7:

De veiligheidseisen aan kerken

Een Pakistaanse dominee legt uit wat er verandert aan de situatie: "De veiligheidseisen waren er al. Kwamen we in het verleden in de problemen, dan keek de politie eerst of wij onze maatregelen wel hadden genomen. Hadden wij dat gedaan, dan konden we rekenen op hulp van de politie. Maar straks gaat het niet meer alleen om hulp van de politie. De overheid sluit misschien onze kerk, als we niet aan de eisen voldoen!" De veiligheidseisen die aan kerken worden gesteld zijn:
  • Het kerkterrein moet zijn ommuurd
  • Op de muren moet prikkeldraad zitten
  • In de muur moet een (of meerdere) toegangspoort(en) zitten
  • Bij de toegangspoort moet een metaaldetector staan
  • Iedere kerk moet minimaal twee vrijwilligers opleiden tot gewapende bewakers
  • De kerk moet worden beveiligd met camera's
Grotere kerken met veel (rijkere) bezoekers kunnen hier aan voldoen, maar met name kleine kerken op het platteland hebben niet genoeg middelen om de maatregelen te bekostigen. 

Fonds om kerken te helpen

Stichting HVC is een fonds begonnen om zo veel mogelijk kerken te helpen. Samen met verschillende lokale organisaties wordt per kerk een plan opgesteld. Voorkom dat kerken moeten worden gesloten en help mee! Maak uw gift over naar het fonds via het formulier op deze pagina of help de lokale dominees met een maandelijkse bijdrage

Hartelijk dank voor uw hulp!
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.