School Lahore

In 2017 heeft een partner van Stichting HVC in een arme wijk in de miljoenenstad Lahore in Pakistan een christelijke school opgericht. Veel andere kinderen zouden graag aansluiten, maar de school is uit zijn jasje gegroeid. 

  • Een overvolle klas, gevuld tot aan het schoolbord

    Een overvolle klas, gevuld tot aan het schoolbord

  • Naar school mogen in plaats van op straat werken

    Naar school mogen in plaats van op straat werken

  • Klasgenootjes

    Klasgenootjes

Perspectief voor kinderen

De christelijke school voorziet in een grote behoefte: ze groeide in korte tijd van 300 naar meer dan 1000 leerlingen. En nog wachten er veel kinderen op een plekje. Dat is niet verwonderlijk: kansarme kinderen ontvangen er weer perspectief. De school is nu veel te klein voor de aantallen leerlingen. Klassen zitten overvol, leerlingen en leraren hebben vrijwel geen bewegingsruimte. Het klimaat in de klaslokalen is hierdoor ook niet goed. Daarom ondersteunt HVC de uitbreiding van de school. De kosten van de nieuwbouw bedragen circa € 110.000,-. Draagt u een steentje bij?

Steun dit project

Christelijke school

Een partner van Stichting HVC heeft daarom in 2017 een christelijke school opgericht voor 5- tot 15-jarigen. Gestart met zo’n 300 kinderen is de school gegroeid naar op dit moment ruim 1000 leerlingen, met in sommige jaren meer dan 1200 leerlingen. De allerarmsten kunnen er gratis terecht. Naast het reguliere vakkenpakket krijgen de leerlingen ook Bijbels onderwijs. De school loopt echter tegen haar grenzen aan. Met het huidige aantal leerlingen zitten de klassen overvol en is de situatie in feite onwerkbaar. Daarbij is er een lange wachtrij van kinderen. Er is een nieuw, groter gebouw nodig. Het schoolmanagement heeft een plan opgesteld voor nieuwbouw van drie verdiepingen hoog, met de mogelijkheid om in de toekomst verder uit te breiden met een vierde verdieping bovenop het nieuwe gebouw. Zo kan de school op korte termijn de 1000 leerlingen goed herbergen en op termijn doorgroeien naar 1300 leerlingen.

Armoede

Zo’n 65 procent van de Pakistaanse christenen kan niet lezen of schrijven. Ook in een christelijke wijk van de stad Lahore missen kinderen mogelijkheden voor goede scholing. In de wijk zijn geen gezondheidsvoorzieningen, een goede infrastructuur ontbreekt, en er zijn geen publieke scholen. Kinderen uit de armoedige, christelijke wijk zijn aangewezen op slecht betaalde baantjes als sjouwer, schoonmaker of stenenbakker. Ze leren niet lezen en de Bijbel blijft zo voor hen een onleesbaar Boek. Goed onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Het biedt toekomst met een kleine letter - en door het leesonderwijs ook Toekomst met een hoofdletter.

Kosten

De kosten van de nieuwbouw bedragen circa € 110.000,-. HVC ondersteunt de uitbreiding van de school en zoekt sponsors om het onderwijs aan deze kinderen toekomstbestendig te maken. 

Helpt u mee met het bieden van perspectief aan kansarme kinderen in Lahore?

Steun de uitbreiding van de school in Lahore

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Nieuws over dit project

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!