‘Bergen als witte velden’
 evangelist Duryadham 

Als christen-zijn je het huwelijk kan kosten, wat doe je dan? Als christen-zijn zorgt voor zoveel geweld dat je jouw thuis moet ontvluchten, wat doe je dan? Het overkwam evangelist Duryadham uit India.

Als de vrouw van Duryadham erachter komt dat hij christen geworden is, zijn de rapen gaar. “Ik blijf niet langer bij je als je vasthoudt aan je nieuwe geloof”, bijt ze hem toe. Dat is een dreigement met impact. Wanneer je vrouw je uit eigen beweging verlaat, is dat in de hindoecultuur van India een schande die een man niet makkelijk te boven komt. Na veel twijfel, besluit Duryadham tóch christen te blijven.

Zijn vrouw verbindt gelukkig nog niet direct consequenties aan haar dreigement. Ze probeert het op een andere manier. Elke keer als ze hem ziet bidden, begint ze hem lastig te vallen. Na verloop van tijd merkt Duryadham een verandering bij zijn vrouw. Haar heftige en boze uitvallen als hij bidt, nemen af. Ze laat toe dat Duryadham wat vertelt over het Evangelie.

Uiteindelijk gaat ze in gesprek met de evangelist door wie Duryadham in aanraking kwam met het christelijk geloof. Niet veel later geeft ook zij het hindoegeloof op en wordt ze door de evangelist gedoopt. De twee kunnen de blijde boodschap niet voor zich houden. Duryadham wordt evangelist in zijn dorp. God zegent zijn werk: de hindoepriester, tegelijk ook dorpsoudste, komt tot geloof in Christus. Niet langer offert hij de goden kippen op de offersteen, centraal in het dorpje dat ingeklemd ligt tussen de bergen. Hij begint de ware God te aanbidden.

Dan realiseren de dorpelingen zich dat het geloof van hun voorvaderen in de knel komt. Hun antwoord is geweld. Duryadham en zijn vrouw moeten het ontgelden: zij brachten immers het goede nieuws het dorp in. De vrouw van Duryadham werkt als vroedvrouw en is regelmatig op weg. De mannen uit het dorp zien hun kans schoon. Als ze terugkeert van haar werk, staan mannen met bijlen en hakmessen haar op te wachten. Ze intimideren haar en schreeuwen dat ze moeten stoppen met evangeliseren.

’s Avonds, als het begint te schemeren, verzamelt een groepje mannen zich voor het huisje van Duryadham, opnieuw met de messen in de hand om het Evangelie te stoppen. Dat gaat dagen achter elkaar door. Op een keer grijpen de mannen Duryadham vast en slaan ze hem tot bloedens toe.

De situatie wordt onhoudbaar. Zullen de mannen de volgende keer hun hakmessen inzetten? Samen met zijn vrouw vlucht Duryadham zijn dorp uit. De evangelist die het echtpaar gedoopt heeft, biedt hen onderdak. Houdt in dit dorp hier de voortgang van het Evangelie op en wint het kwade het van de boodschap van vrede? Een paar maanden later keert Duryadham terug naar zijn dorp. Hij draagt zijn mededorpelingen die hem mishandeld hebben op het hart. En het wonder gebeurt: 

  • Duryadham (tweede van links) en andere evangelisten

    Duryadham (tweede van links) en andere evangelisten

Nu de rust is teruggekeerd is er ruimte om over Jezus te vertellen. Langzaam maar zeker beginnen gezinnen belangstelling te tonen voor het Evangelie. Na verloop van tijd ontstaat er een huiskerk. 

Duryadham (zie foto) heeft inmiddels zijn werkterrein verlegd en evangeliseert nu in een ander dorp waar het Evangelie niet eerder klonk. 

Ook andere lokale evangelisten trekken naar geïsoleerde dorpen om het Evangelie te brengen. Er onstaan huiskerkjes in het dichte groen op de berghellingen. Bergen als witte velden, klaar voor de oogst.
Hoe helpt HVC deze evangelisten?

​​​​​​​Steun een evangelist als Duryadham

Steun deze evangelisten, zodat zij werkzaam kunnen blijven in het afgelegen berggebied waar veel dorpjes alleen met de motor of te voet te bereiken zijn.

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.