Wat maakt Stichting HVC een christelijk goed doel?

  • Handelen vanuit het geloof in de God van de Bijbel en als reactie op Gods liefde

    Handelen vanuit het geloof in de God van de Bijbel en als reactie op Gods liefde

Leestijd: 3 minuten

Er zijn veel Nederlandse goede doelen. Veel van deze stichtingen en organisaties hebben een christelijke identiteit. De christelijke goede doelen en niet-christelijke organisaties hebben op z’n minst één ding gemeen: ze proberen de wereld een stukje leefbaarder te maken. Wat maakt nu Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) een christelijk goed doel?

De liefde van God

Onze diepste drijfveer is het geloof in de Bijbel, het Woord van God. In de Bijbel vat Jezus Christus samen wat de belangrijkste opdrachten zijn: “Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. ... En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven” (Mattheüs 22 vers 37 en 39). Het liefhebben van onze naasten gaat niet alleen om een bepaalde emotie of houding. De Bijbel vertelt op veel plekken dat uit onze daden pas echt blijkt dat we onze naaste liefhebben, zie bijvoorbeeld Jakobus 2 vers 14 tot en met 18

Daarom práten we bij HVC niet over hulp, we bieden het.

De conclusie is dat wie in God gelooft en Hem liefheeft, niet anders kan dan zijn naaste te helpen. Dit doen we niet uit slaafse gehoorzaamheid, maar als antwoord op de liefde van God. In 1 Johannes 4 vers 19 en 21 staat: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. … En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.” Daarom práten we bij HVC niet over hulp, we bieden het. Daadkrachtig en zonder omwegen, samen met gedreven lokale partnerorganisaties. Gedreven door de liefde van Christus.

De HVC werkwijze

Verbonden met vervolgde christenen

In het Woord van God vertelt Jezus Christus dat wie in Hem geloven, verdrukking zullen lijden vanwege dat geloof. Tot op de dag van vandaag blijken deze woorden waarheid voor vele miljoenen christenen. Wij voelen ons verbonden met wie lijden vanwege hun geloof in God. Dit zijn onze broeders en zusters.

Deze video vertelt meer over de hulp aan vervolgde christenen:

 

Het helpen van christenen die worden vervolgd vanwege hun geloof, zit in onze genen. Via diverse hulpprojecten bieden we hen gerichte, geestelijke en praktische ondersteuning. Naast toerusting en bemoediging, biedt HVC hulp in noodsituaties. Hierbij werken we samen met lokale christenen, mensen die de uitdagingen van de verdrukking aan den lijve ervaren. Samen met deze lokale projectleiders en contactpersonen staan we dag en nacht klaar voor wie vervolgd wordt vanwege zijn of haar geloof in de God van de Bijbel.

De HVC projecten

Zegen voor anderen

We komen hen zo vaak tegen bij onze hulpprojecten: christenen die lijden onder verdrukking, maar de diepe wens hebben om hun omgeving én hun verdrukkers te bereiken. Met hulp, maar vooral met het Evangelie. Wij helpen graag vervolgde christenen in hun verlangen om hun omgeving tot zegen te zijn. We zoeken altijd naar kansen om liefde te tonen aan wie zich geen christen noemt. Het onbaatzuchtig helpen van de ander, creëert vaak een opening voor het Evangelie.

Waar we ook hulp bieden, we voegen het Woord - een Bijbelgetrouw Evangelie – bij de daad.

We zijn vastberaden om samen met onze praktische hulp, het Evangelie te blijven delen. Daarom zit bijvoorbeeld bij een voedselpakket vaak ook een Bijbel voor de ontvanger. Of ontvangt iemand hulp, terwijl die persoon een tijdje geleden nog christenen vervolgde. Humanitaire hulp wordt verleend met een open Bijbel in de hand. Waar we ook hulp bieden, we voegen het Woord - een Bijbelgetrouw Evangelie – bij de daad. Ook als dat om moed vraagt. 

Het handelen vanuit het geloof in de God van de Bijbel en als reactie op Gods liefde. De hulp aan wie vanwege dat geloof wordt vervolgd. De liefdevolle hulp voor wie geen christen is, waarbij we wijzen op het werk van Jezus Christus. Het is wat volgens ons HVC tot een christelijke stichting maakt. Steunt u dit doel met uw gift en uw gebed? Dank u wel!

 

Help vervolgde christenen en steun ze met uw gift

Uw hulp maakt verschil in de situatie van vervolgde christenen!

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Wij zijn HVC

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.

Een grote groep vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen samen HVC. Voor vervolgde christenen willen wij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. We willen dichtbij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie.

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!