Vrouwen in vervolging

 • Vrouwen in India

  Vrouwen in India

3 februari 2021

”Mijn man slaat mij elke dag.” Vrouwen in veel landen op de wereld hebben tot op de dag van vandaag een mindere positie dan mannen. In landen als India, Pakistan, Irak en elders zorgt dat voor schrijnend leed. Vrouwen die christen worden, krijgen als kwetsbare groep te maken met veel weerstand, intimidatie en geweld. 

In veel landen zitten vrouwen in de hoek waar klappen vallen. Letterlijk. Neem een land als India. Nog steeds krijgen ouders liever een jongen dan een meisje. Dat heeft te maken met de bruidsschat die door de familie van het meisje betaald moet worden aan de familie van de jongen. Daarbovenop speelt het hindoeïstische geloof met eeuwenlang onderscheid tussen de behandeling van jongens en meisjes. Dat onderscheid blijkt hardnekkig.

Overschot

De resultaten zijn triest. Naast de talloze vrouwen die een zwaar en moeilijk leven hebben omdat zij thuis worden mishandeld en miskend, is het aantal abortussen in India van ongeboren meisjes duizelingwekkend hoog. Al jaren kampt India met een overschot aan mannen die geen vrouw kunnen vinden omdat deze er simpelweg niet zijn. In India verhuist een vrouw als zij trouwt (al dan niet uitgehuwelijkt) naar de compound of het huis van haar schoonfamilie. Daar helpt zij haar schoonmoeder en zal later de zorg voor de ouders van haar man op zich nemen. De man is thuis in veel gevallen de baas.

 • Dienstbaar in het huis van de schoonfamilie

  Dienstbaar in het huis van de schoonfamilie

Talloze verhalen

Deze kwetsbare positie van vrouwen resulteert soms ook in christenvervolging. Als een vrouw zich bekeert tot het christendom, accepteren mannen dat helaas lang niet altijd. De verhalen van vrouwen die thuis mishandeld worden vanwege hun geloof, zijn talloos. Niet alleen de echtgenoten gebruiken geweld, ook schoonmoeders kunnen in veel gevallen hun handen niet thuishouden.
Niet alleen binnenshuis ondervinden veel christelijke vrouwen ‘verborgen’ vervolging. Ook buitenshuis lopen - vooral jonge - christelijke vrouwen groot gevaar. In islamitische landen worden jonge christelijke meisjes met regelmaat het slachtoffer van een gedwongen huwelijk met een islamitische man.

 • Maira (rechts) uit Pakistan met haar advocate

  Maira (rechts) uit Pakistan met haar advocate

Maira

Zo ontvluchtte de veertienjarige Pakistaanse Maira in augustus 2020 het huis van haar islamitische ontvoerder. Deze beweerde met het meisje te zijn getrouwd. Hij was in het bezit van een valse huwelijksakte. In meerdere rechtszaken probeert de familie de rechters ervan te overtuigen dat Maira minderjarig en de huwelijksakte vals is. Tevergeefs. De rechter oordeelt dat Maira bij haar ontvoerder moet blijven. Na haar vlucht uit het huis van haar ontvoerder is Maira naar een veilige plek gebracht. HVC zet samen met een partnerorganisatie een nieuwe advocaat op de zaak in de hoop dat het recht zijn loop zal hebben. 

 • De moeder van evangelist Kumar

  De moeder van evangelist Kumar

Elke dag klappen

De moeder van de Indiase evangelist Kumar is van jongs af aan christelijk. Ook toen zij trouwde bleef ze naar de kerk gaan en in het gezin vertellen over de Heere en Zijn Woord. Haar man accepteerde dat niet. Hij dronk veel en sloeg zijn vrouw elke dag. Dit geweld hield jarenlang aan. De moeder van Kumar reageerde na verloop van tijd niet meer op de klappen. Intussen bleef ze bidden voor haar man. Dertien jaar lang. Na dertien jaar werd dat gebed verhoord: de vader van evangelist Kumar werd op een ziekbed aangeraakt door het Evangelie. Er veranderde veel, de Bijbelse boodschap zorgde voor een radicale ommekeer. Kumars vader stopte met drinken, sloeg zijn vrouw niet langer en werd, tot aan zijn overlijden, een trouw kerkganger.

In Bangladesh werden begin 2020 evangelist Taher en zijn tienerdochter ontvoerd bij een grootschalige aanval op christelijke gezinnen. Tot op de dag van vandaag is van beiden niets vernomen. De familie gaat ervan uit dat evangelist Taher is vermoord en zijn dochter is uitgehuwelijkt aan een moslim-man.

Hoop en moed

Achter al die christelijke vrouwen die dag in dag uit te maken hebben met vervolging gaan tragische verhalen schuil. Tegelijkertijd klinkt in veel van die verhalen hoop en moed door. Geloof dat God wonderen kan werken, ook in de levens van de mensen die hen het leven zuur maken. God gebruikt vervolgde vrouwen om Zijn Koninkrijk uit te breiden. De moeder van Kumar is daar een voorbeeld van. Haar gebeden werden verhoord, haar man ging mee naar de kerk en de mishandeling stopte. In Pakistan evangeliseren vrouwenteams onder islamitische vrouwen in het land. Vrouwen die door mannelijke evangelisten niet of nauwelijks te bereiken zijn omdat contact tussen mannen en vrouwen hoogst gevoelig ligt, horen zo het Evangelie. 

Bemoedigen en helpen

In landen met christenvervolging krijgen christelijke vrouwen te maken met geweld, uitsluiting, gedwongen huwelijken en (seksuele) intimidatie. HVC bekommert zich om het lot van deze vrouwen en probeert hen te bemoedigen en te helpen. In het vertrouwen en het geloof dat de boodschap van het Evangelie de situatie van deze vrouwen radicaal ten goede kan veranderen. Blijft u meebidden dat het Evangelie velen levensveranderend mag bereiken?

 

Help vervolgde christenen en steun ze met uw gift

Uw hulp maakt verschil in de situatie van vervolgde christenen!

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!