Week voor de Vervolgde Kerk

4 t/m 10 juni 2023

Op zondag 4 juni begint de Week voor de Vervolgde Kerk. Samen met onze collega-organisaties roepen wij u op om een week lang iedere dag te bidden voor vervolgde christenen. Bidt u mee?

Tijdens de Week voor de Vervolgde Kerk delen we als gezamenlijke organisaties HVC, Open Doors, SDOK en Friedensstimme een gebedskalender met een gebedspunt voor iedere dag. De gebedskalender vindt u in het Reformatorisch Dagblad en in het Nederlands Dagblad. In deze kranten en op onze website leest u elke dag een verhaal van een vervolgde broeder of zuster. Bidt en leeft u een week lang mee?

De gebedspunten verschijnen van 4 t/m 10 juni dagelijks op onze website:

Naar de gebedspunten

Gebruikt u een digitale agenda op uw telefoon of computer?
Via onderstaande button krijgt u iedere ochtend een automatische herinnering:

Download de digitale gebedskalender


Waarom de Week voor de Vervolgde Kerk?

‘Bid voor ons!’ Die smeekbede horen we vrijwel altijd als we vervolgde christenen in levenden lijve ontmoeten. Het lijkt een open deur, maar gebed is voor de vervolgde Kerk het krachtigste instrument om haat, onderdrukking en uitsluiting te weerstaan! Daarom roepen wij, samen met onze collega-organisaties Open Doors, SDOK en Friedensstimme, christenen in Nederland en Vlaanderen op een week lang te bidden. Eendrachtig bidden, zoals de Bijbel ons oproept.
 

Bidt u mee voor vervolgde christenen?

Naar de gebedspunten

Download de digitale gebedskalender

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!