Evangelisten India getroffen door coronavirus

09-10-2020Update 9-10-2020:
Vanmorgen is evangelist Abraham uit India overleden. Hij was besmet met het coronavirus. Om tien uur (Indiase tijd) stierf de evangelist in het ziekenhuis. Vandaag nog wordt hij begraven, om zo de kans op het besmetten van anderen zo klein mogelijk te maken. Wilt u bidden voor de vrouw, twee dochters, zoon en de kleinkinderen van evangelist Abraham? 

Zoon Jona mocht inmiddels weer herstellen van zijn ziekte. Daarvoor zijn we God dankbaar!
 

Oorspronkelijke bericht 2 oktober 2020:

Nergens ter wereld verspreidt het coronavirus zich op dit moment sneller dan in India. De situatie lijkt uitzichtloos. De angst voor het virus is groot en het land kampt met een groot tekort aan ziekenhuizen en artsen. Tot mei was een strenge lockdown van kracht. Veel mensen verloren hun baan en een grote hongersnood brak uit. De Indiase overheid sluit daarom nu een tweede lockdown uit; de economische gevolgen zouden te dramatisch zijn. Grote groepen mensen zijn inmiddels weer aan het werk. Maar het aantal dagloners dat geen of weinig inkomsten heeft, is nog steeds overweldigend.

Evangelisten besmet

Twee evangelisten uit het Steun een evangelist-programma van HVC zijn op dit moment besmet met het coronavirus. Evangelist Abraham, zijn kerk werd in maart verwoest, is er slecht aan toe. Hij ligt in het ziekenhuis en hoewel de situatie iets verbetert, is het nog steeds zorgelijk. Ook zijn zoon is erg ziek. Sinds het begin van de coronacrisis nam ook de discriminatie en achterstelling van christenen op verschillende plekken in India toe. De afgelopen maanden steunde HVC honderden arme christelijke gezinnen met voedselpakketten. Dankzij het netwerk van evangelisten bereikten de voedselpakketten vervolgde christenen op de meest afgelegen plekken.

Volharden in het dienen

De evangelisten uit het Steun een Evangelist-netwerk van HVC krijgen maandelijks een kleine toelage. In deze moeilijke periode is deze bijdrage nog belangrijker. De evangelisten op het platteland van India hebben het zwaar. Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van de collecteopbrengsten tijdens de kerkdiensten op zondag. Veel gemeenteleden hebben echter minder te besteden, wekenlang mocht men niet samenkomen en nu er weer voorzichtig kerkdiensten worden belegd, durven lang niet alle gemeenteleden te komen. Veel evangelisten lijden dan ook bittere armoede. Dankzij de bijdrage via Steun een evangelist kunnen zij op hun post blijven, hun gezin onderhouden, zorg dragen voor hun gemeenten en meehelpen bij de voedselhulpactie. Maar boven alles houden ze vol, om juist in deze moeilijke tijden het Evangelie te brengen.

Wilt u voor bidden voor de zieke evangelisten en voor alle andere zieken in India?
Ja, ik steun een Evangelist!
Ik steun de Evangelisten doorlopend (tot wederopzegging) voor: