Hulpactie na aanvallen op kerken in Pakistan (update)

 • Update september: medewerkers van HVC bezochten de getroffen christenen

  Update september: medewerkers van HVC bezochten de getroffen christenen

 • Update september: er wordt hard gewerkt om de schade te herstellen

  Update september: er wordt hard gewerkt om de schade te herstellen

 • HVC kon vrijwel direct na de aanvallen beginnen met hulpgoederen verspreiden

  HVC kon vrijwel direct na de aanvallen beginnen met hulpgoederen verspreiden

 • Aanval op een kerk

  Aanval op een kerk

 • Kruizen worden vernield

  Kruizen worden vernield

 • Uitgebrand kerkgebouw

  Uitgebrand kerkgebouw

 • Smeulende resten na een aanval

  Smeulende resten na een aanval

 • Jongemannen trekken op richting de kerken

  Jongemannen trekken op richting de kerken

 • Een grote groep vertrekt vanaf een moskee richting de christelijke wijk

  Een grote groep vertrekt vanaf een moskee richting de christelijke wijk

 • Huizen van christenen worden aangevallen

  Huizen van christenen worden aangevallen

 • Huisraad van een christen wordt verbrand. De politie probeert de orde te herstellen

  Huisraad van een christen wordt verbrand. De politie probeert de orde te herstellen

 • Alle uitzet, geld en juwelen voor het huwelijk van Sundus zijn geplunderd of vernietigd

  Alle uitzet, geld en juwelen voor het huwelijk van Sundus zijn geplunderd of vernietigd

 • Gevluchte christenen overnachten in het open veld

  Gevluchte christenen overnachten in het open veld

 • Gevluchte christenen overnachten in het open veld

  Gevluchte christenen overnachten in het open veld

18 september 2023

Pakistan - Op woensdag 16 augustus 2023 vonden er gruwelijke aanvallen plaats op kerken in de Pakistaanse regio Jaranwala. Aanleiding voor de aanvallen was een beschuldiging aan het adres van drie christelijke mannen dat zij de islamitische profeet Mohammed zouden hebben beledigd. Als vergeldingsactie sloopten duizenden betogers christelijke wijken.
Videobeelden van de aanvallen >

Help de getroffenen met uw gift

 Update 18 september: 

Dankzij jullie ruimhartige donaties kon HVC bijna direct steun bieden aan de gedupeerde inwoners van Jaranwala. Hier gaan we mee door: uw gebed en hulp blijft daarom nodig.

 

 Update 23 augustus: 

Niets om naar terug te keren voor de gevluchte christenen

Door ingrijpen van het leger is de rust teruggekeerd in Jaranwala, maar de gevluchte christenen hebben niets om naar terug te keren. "De meeste van de 500 families die uit angst op de vlucht sloegen en in het open veld verbleven, troffen bij terugkomst hun huizen vernield of verbrand aan. Deze mensen hebben niets meer: geen eten en drinken, geen bed en geen Bijbel”, vertelt Jan Dirk van Nifterik namens HVC.  

Onvoldoende reactie overheid

Ongeveer 100 aanvallers zijn door de politie aangehouden, maar het is de vraag of het daadwerkelijk tot strafrechtelijke vervolging komt. Van Nifterik: "Wat meespeelt is dat een groot deel van de islamitische gemeenschap in Pakistan achter deze acties staan. Als je deze mensen dus te lang vasthoudt, leidt dat weer tot nieuwe spanningen in het land.” In Pakistaanse media werd gemeld dat christelijke slachtoffers een schadevergoeding ontvingen van de overheid, dit betreft enkele tientallen gezinnen. Honderden gezinnen kregen niets.

Drie christenen gevangen

De drie mannen die beschuldigd worden van blasfemie, ofwel godslastering, zitten momenteel vast. Van Nifterik: “Wat ik weet is dat tegen twee van hen inmiddels een aanklacht loopt. Die derde zal waarschijnlijk volgen. Als HVC zijn we nu een advocaat aan de zaak aan het koppelen (zie update 12 september 2023). Wat we in zijn algemeenheid zien bij soortgelijke gevallen is dat je in Pakistan achter slot en grendel verdwijnt en het heel lang duurt voordat je rechtszaak behandeld wordt of dat je überhaupt voor een rechtbank verschijnt. Meestal resulteert zo’n zaak in een slepend rechtsproces, dat zien we ook bij andere zaken waar we als HVC geld inzamelen om de juridische verdediging te kunnen bekostigen.”

Hulp op korte en middellange termijn

HVC wil de getroffen christelijke gemeenschap bijstaan en ondersteunen. “Op de korte termijn zal onze hulp vooral gericht zijn op voedselondersteuning. Daarna hopen we te kunnen voorzien in de benodigde huisraad, zodat mensen weer kunnen koken en een bed hebben. Op middellange termijn willen we inzetten op het herstel van huizen, al hopen we dat daarin ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld de overheid, bijdragen. Daarnaast is een lokaal team van HVC ter plaatse. De hulpverleningsactie richt zich ook op het ondersteunen van gedupeerde dominees en kerken.”

 

Help de getroffenen met uw gift

 

 Update 17 augustus: 

HVC start hulpactie na aanvallen op kerken in Jaranwala

De situatie in de regio lijkt sinds vanmorgen rustiger te worden. Het leger is ter plaatse. Er is een samenscholingsverbod van kracht; er mogen niet meer dan vier mensen samen buiten zijn. Naar aanleiding van de situatie zijn al honderden betogers gearresteerd. Kerken bevestigen aan HVC dat ze directe telefoonnummers van de districtshoofden hebben gekregen, zodat ze alarm kunnen slaan zodra er iets gebeurt. Nu de rust lijkt te zijn weergekeerd, start HVC een actie om de getroffenen te steunen.

Er is niet veel nodig om de vlam in de pan te laten slaan"

- Jan Dirk van Nifterik | HVC-directeur

Zorgelijke politieke situatie

HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik maakt zich wel zorgen over de komende tijd. “De politieke situatie in Pakistan is al langere tijd chaotisch. Sinds de afzetting van oud-premier Imran Khan vorig jaar, leeft onder de bevolking angst voor een militaire coup. Er worden dit najaar verkiezingen verwacht, maar het is de vraag of die wel zullen doorgaan. De koranverbrandingen in Zweden onlangs hebben ook voor frustratie gezorgd bij veel Pakistanen. In zo’n situatie is er maar weinig voor nodig om de vlam in de pan te laten slaan. Er is veel opgekropte woede.”

Blasfemiezaak

Inmiddels zijn de namen van de beschuldigde mannen bekend. Het gaat om Raja Amir, Rocky Masih en hun vader Saleem Masih. Tegen Raja en Rocky is een FIR-rapport opgemaakt dat de aanklacht omschrijft als ‘vermeend gebrek aan respect voor de koran en het plegen van godslastering door de profeet Mohammed niet te respecteren en een kalender met denigrerende woorden’. De drie waren gisteren ondergedoken, maar zijn volgens omstanders inmiddels door de politie opgepakt op verdenking van blasfemie. Men vreest voor hun veiligheid als bekend wordt waar zij worden vastgehouden. Op blasfemie staat in Pakistan lange gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf. HVC onderzoekt hoe we de mannen kunnen bijstaan in deze blasfemiezaak. In eerste instantie zal die hulp zich richten op veiligheid van de naaste familie en de broodnodige juridische hulp bij aanvang van het rechtsproces. 

 • Update 12 september 2023: de drie verdachten ontvangen juridische ondersteuning, in overleg bekostigd door een andere organisatie. HVC blijft nauw betrokken bij de zaak. Uw giften worden besteed aan noodhulp voor de getroffen christelijke gemeenschap. Wilt u bidden voor een spoedige vrijspraak voor de drie gearresteerden?
21 kerken vernield

De door de rellen van gisteren aangerichte schade is enorm. Er zijn 21 kerken vernield of in brand gestoken en er zijn vernielingen aangericht bij een christelijke begraafplaats. Ook huizen van christenen liepen schade op en honderden Bijbels zijn verbrand. 

Een lokale dominee vertelt: “Het is zo pijnlijk en gruwelijk voor ons allemaal. We zijn diep bedroefd en bezorgd door dit incident. We zijn met meerdere predikanten bij elkaar gekomen om te bidden en te vasten voor de veiligheid van de christelijke gemeenschap in ons land.”

Het is zo pijnlijk en gruwelijk voor ons allemaal"

- dominee uit Pakistan

HVC zet hulpactie op

Zo’n 500 families uit de christelijke wijk in Jaranwala zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Het gaat om de armsten van de armsten, die alles zijn kwijtgeraakt. HVC is een actie gestart om de gedupeerden te ondersteunen. Een lokaal team van HVC is ter plaatse en steunt de ondergedoken gezinnen in eerste instantie met noodhulp en huisvesting. De hulpverleningsactie richt zich ook op het ondersteunen van de gedupeerde dominees en kerken. Daarnaast zamelt HVC geld in om de juridische ondersteuning van beide zoons en hun vader te kunnen bekostigen (zie update 12 september 2023)

Dringend verzoek om gebed en hulp

HVC blijft oproepen tot gebed en hulp. Mocht u de actie financieel kunnen ondersteunen, mogen we dan op u rekenen? 

Help vervolgde christenen in Pakistan en steun ze met uw gift

Dankzij uw gift ontvangen Pakistaanse vervolgde christenen praktische en geestelijke hulp. Helpt u hen om staande te blijven ondanks verdrukking en armoede?

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

 Nieuwsbericht d.d.16 augustus 

Pakistan – Voor Pakistaanse christenen is vandaag, woensdag 16 augustus, opnieuw een angstige dag. De christelijke wijk in de plaats Jaranwala wordt aangevallen door grote groepen islamitische mannen. Meerdere kerken en huizen zijn vernield of verbrand. Honderden christenen zijn de wijk ontvlucht. Aanleiding voor de aanvallen is een beschuldiging van blasfemie, waarvoor drie christelijke mannen verantwoordelijk worden gehouden. Tegen twee van hen loopt een onderzoek door de politie. HVC ontvangt steeds meer meldingen van aangevallen kerken en is met een team ter plaatse om de situatie in kaart te brengen.

De drie christelijke mannen worden ervan verdacht de koran te hebben beledigd. Er zouden pagina’s uit de koran zijn verbrand. Hoewel er nog veel onduidelijk is, bevestigen ingewijden dat de aanklachten vals zijn. Er zou een onenigheid zijn ontstaan over geldzaken. Helaas gebeurt het in Pakistan vaker, dat via een valse aanklacht van godslastering iemand ‘uit de weg wordt geruimd’. Een HVC-medewerker: “Wij gaan er vanuit dat dit een valse aanklacht is; Pakistaanse christenen weten heel goed dat ze de koran en het islamitische geloof met rust moeten laten.” 

Via luidsprekersystemen werden aankondigingen over de zaak gedaan. Grote groepen (jonge) moslims besloten daarop tegen de christenen en hun kerken op te trekken. Kerken van verschillende denominaties zijn in brand gezet en vernield. De aantallen vernielde en verbrande kerken en huizen zijn op dit moment nog onduidelijk. Steeds meer kerken laten ons weten getroffen te zijn. Ook het lot van de beschuldigden is nog niet helemaal duidelijk, ze zijn gevlucht en houden zich schuil. 

De lokale politie probeert de kerken te beschermen. Vanwege dreigementen is ook in de rest van de staat Punjab de politie in paraatheid gebracht. De vraag is hoe betrouwbaar de politie is als het er echt op aan komt, omdat mogelijk velen binnen de politiemacht sympathiseren met het standpunt van de islamitische aanvallers. 

Christenen zijn in Pakistan een minderheidsgroepering. Zij worden stelselmatig gediscrimineerd en, zoals nu weer zichtbaar wordt, ook aangevallen. HVC zet zich op verschillende manieren voor hen in.

Dringend verzoek om gebed

Wij vragen u om te bidden voor deze noodsituatie, die op het moment van publiceren nog voortduurt: 

 • Bid voor veiligheid voor alle betrokkenen, in het bijzonder de beschuldigden
 • Bid dat deze crisis niet overslaat naar andere delen van het land
 • Bid voor rust in het hele land
 • Bid voor de aanvallers

Help vervolgde christenen in Pakistan en steun ze met uw gift

Dankzij uw gift ontvangen Pakistaanse vervolgde christenen praktische en geestelijke hulp. Helpt u hen om staande te blijven ondanks verdrukking en armoede?

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Vrienden in verdrukking

Sta klaar als een vriend

De schade na deze aanvallen is groot. Er gaat nog een lang traject volgen om de getroffen Pakistaanse christenen te helpen. Ook zal dit niet de laatste aanval op vervolgde christenen zijn. Wilt u ons helpen om nu en in de toekomst klaar te staan voor vervolgde christenen, op het moment dat het nodig is, zolang als nodig is? Bepaal zelf het bedrag waarmee u vervolgde christenen maandelijks ondersteunt. Sta klaar als vriend op het moment dat vervolging toeslaat! 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!