Gebedspunten augustus 2022

 • Een verwoeste woning na overstromingen in India

  Een verwoeste woning na overstromingen in India

10 augustus 2022

Het is voor vervolgde christenen een grote bemoediging om te weten dat er vanuit Nederland voor hen wordt gebeden. Regelmatig vertellen zij ons verhalen van verhoorde gebeden. We mogen bidden tot een God die luistert! Bidt en dankt u daarom met ons mee?

Bidt u mee?

 • Bid voor alle getroffenen van de overstromingen in Pakistan en India. Bid voor de veiligheid van de mensen, voor de families die geliefden hebben verloren en voor het terugkrijgen van zaken zoals huizen, vee, etcetera.
 • Vraag of de noodhulp voorspoedig mag verlopen. Bid om bescherming van de lokale hulpverleners die de getroffen gebieden proberen te bereiken. 
 • Wilt u blijven bidden voor de kerk in China? Christenen in dit enorme land komen sinds enkele jaren weer steeds meer onder druk te staan. Bid voor standvastigheid in het geloof.
 • Bid voor de renovatie van het Michael John Job Center in India, die recent van start is gegaan. In het Michael John Job Center worden al jaren (wees)meisjes met liefde en zorg omringd dankzij de steun van velen in Nederland. 
 • Bid voor de vrouwen, gezinnen en andere naasten van evangelisten in bijvoorbeeld India. Onder grote druk en soms met gevaar voor eigen leven doen de evangelisten hun werk. Dat betekent ook voor hun vrouwen, kinderen en familieleden veel. Vraag of ze bereidwillig mogen blijven om hun geliefde af te staan aan de dienst van God. 

Dankt u mee?

 • Dank voor een nieuwe groep evangelisten in Nepal die gesteund, getraind en bemoedigd mag worden door middel van het programma Steun een Evangelist
 • Dank dat we op de Terdege Zomerfair heel veel kinderen, jongeren en ouderen mochten vertellen over het werk onder vervolgde christenen. Bid of we als achterban van de vervolgde Kerk tot zegen mogen zijn voor onze naasten in de verdrukking.
 • Dank dat onze projectleiders na diverse werkbezoeken weer veilig thuis mochten komen.

Meer gebedspunten >

Wilt u blijven bidden voor vervolgde christenen?
Ontvang gebedspunten en actueel nieuws over christenvervolging via e-mail of per post.

Meld u gratis aan

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!