Gerechtshof bedroefd en verbijsterd - Shafqat en Shagufta binnen een paar dagen vrij

  • Het gerechtshof in Lahore

    Het gerechtshof in Lahore

  • Shafqat en Shagufta met één van hun kinderen

    Shafqat en Shagufta met één van hun kinderen

25 juni 2021

Pakistan - Het gerechtshof in Lahore is 'bedroefd' en 'verbijsterd' over de gang van zaken tijdens de veroordeling van Shafqat en Shagufta. Volgens advocaat Malook komt het christelijke echtpaar binnen een paar dagen vrij.

Het in 2013 van blasfemie (godslastering) beschuldigde echtpaar Shafqat zit al bijna acht jaar gescheiden van elkaar in verschillende gevangenissen. Volgens hun advocaat Saif-ul-Malook komen ze vermoedelijk binnen één tot twee dagen vrij, nadat ze afgelopen 4 juni in hoger beroep zijn vrijgesproken. Voor hun eigen veiligheid verblijft het echtpaar nog in de gevangenis, om hen te beschermen tegen wraakacties door extremisten. Na hun vrijlating valt het echtpaar samen met hun kinderen voorlopig onder de zorg van de Pakistaanse overheid, die hen op een veilige plek laat onderduiken. Waar ze in een later stadium kunnen gaan wonen, is nog niet bekend.

Gerechtshof uit stevige kritiek

In het recent vrijgegeven arrest van het Gerechtshof in Lahore, legt het hof er veel nadruk op dat de bewijslast voor een misdrijf, hoe ernstig ook, altijd ligt bij de aanklager. Het hof oordeelt dat er op het aangeleverde bewijs tegen het van blasfemie (godslastering) verdachte echtpaar veel valt aan te merken en wijst het af. Bij de aangifte in 2013 werd een politiecommissaris belast met het onderzoek naar het bewijsmateriaal, het bedroeft het hof dat iemand van een dergelijke rang zo weinig moeite aan deze taak heeft besteed. 

Verder trekt het hof sterk in twijfel of Shafqat zijn bekentenis vrijwillig heeft gedaan, wat een voorwaarde is om de bekentenis rechtsgeldig te maken. Dat de lagere rechter dit alles heeft genegeerd en op zo'n slordige manier heeft gevonnist, verbijstert het hof. Het hof schuift daarom het doodsvonnis uit 2014 terzijde en bepaalt dat Shafqat en Shagufta moeten worden vrijgelaten. Tot op heden is de aanklagende partij niet in cassatie gegaan. Dat is goed nieuws, omdat wanneer de aanklager wél besluit de uitspraak van het hof aan te vechten, Shafqat en Shagufta in Pakistan moeten blijven in afwachting van de nieuwe behandeling.

Het echtpaar is er geestelijk en lichamelijk slecht aan toe. Bidt u daarom met ons mee dat ze spoedig op een veilige plek worden herenigd?

Hoe kunnen we meer van dit soort zaken voorkomen?

Hoe kunnen we meer van dit soort zaken voorkomen?

Christenen zijn relatief vaak het slachtoffer van een beschuldiging van blasfemie. HVC wil christenen in Pakistan een training aanbieden die hen helpt de kans om slachtoffer te worden kleiner te maken. HVC wil helpen voorkomen dat andere christenen een lange lijdensweg, zoals die van Shagufta en Shafqat, moeten doorstaan. Samen met een lokale Pakistaanse partner ontwikkelt HVC een trainingsprogramma om blasfemie-aanklachten te voorkomen. 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!