Noodhulp Zuid-Soedan

Stichting HVC ondersteunt al acht jaar in Zuid-Soedan een kerkelijk centrum en weeshuis. In het weeshuis worden ongeveer vijftig kinderen opgevangen. Afgelopen september is dit kerkelijk centrum geplunderd en zijn de weeskinderen verjaagd. Met een bus zijn zij in veiligheid gebracht en naar Oeganda gevlucht. De in Nederland wonende Zuid-Soedanese predikant Drale vertrok naar Arinyapi in Oeganda om zich te ontfermen over deze gevluchte weeskinderen.

Hongersnood

Het natuurverschijnsel El Niño zorgt al maanden voor grote droogte in delen van Afrika, waardoor veel van de oogst is mislukt. De honger knaagt dagelijks aan miljoenen mensen in het land. Door de gewelddadigheden zijn ook veel boeren weggevlucht en wordt hun land niet bewerkt. Hongersnood dreigt voor 31% van de populatie, dat zijn meer dan 3,5 miljoen mensen. De huidige voedselvoorraden raken langzaam op; met name voor de kwetsbare groepen dreigt een grote ramp. 

Mogelijke genocide

In 2011 werd Zuid-Soedan erkend als onafhankelijk land. Sindsdien zorgen onderlinge rivaliteit tussen stammen en grensconflicten met Soedan nog altijd voor uitbarstingen van geweld. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het geweld en doordoor compleet afhankelijk van noodhulp.
Opnieuw zijn de burgers in Zuid-Soedan de dupe van een gewapend conflict. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een mogelijke genocide als het geweld nog verder escaleert. Duizenden mensen zien geen andere mogelijkheid dan het land te ontvluchten. Toch grijpt niemand in en lange tijd berichtten de media slechts mondjesmaat over de ramp die zich voltrekt in dit Afrikaanse land. HVC roept op om niet weg te kijken, maar de Zuid-Soedanezen te helpen.

Vluchtelingenkampen Oeganda

Vanwege de oorlog in Zuid-Soedan zijn meer dan een miljoen mensen naar het noorden van buurland Oeganda gevlucht. Zij verblijven daar in schrijnende omstandigheden. Oeganda kan de hoeveelheid vluchtelingen niet aan. De voedselhulp is ontoereikend. In sommige vluchtelingenkampen is gebrek aan schoon water. De huisvesting is erbarmelijk, de daken van de hutjes en tenten zijn vaak niet waterdicht en tijdens het regenseizoen brokkelen muren af. Slechte hygiëne vormt een gevaar voor de gezondheid en er is veel geestelijke nood vanwege de vele verschrikkingen die de vluchtelingen hebben meegemaakt. Werk is er nauwelijks voor vluchtelingen en zonder inkomen blijven de vluchtelingen afhankelijk van noodhulp. Er is nog geen uitzicht op vrede in hun thuisland. De situatie in de vluchtelingenkampen lijkt uitzichtloos.

Hulp

HVC wil voorzien in directe voedselverstrekking, huisvesting, scholing, Evangelisatie en traumacounseling. Daarnaast zamelen we geld in om grotere delen van het land te kunnen bebouwen. Uw hulp is hard nodig. Levert u een bijdrage aan het werk onder vluchtelingen uit Zuid-Soedan? Steun nu via IBAN NL 51 ABNA 0561455139 t.n.v. Stichting HVC o.v.v. ‘Noodhulp Zuid-Soedan’ of doneer via het formulier hiernaast.
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.

Actie nieuws

Doopdienst in een rivier 14-12-2017 | Jan Dirk bezocht Oeganda: “In een rivier werden 23 mensen gedoopt” “Het aantal kerken in de vluchtelingenkampen in Oeganda groeit. Tijdens een doopdienst in de rivier werden onlangs 23 christenen gedoopt.” Dit vertelt Jan Dirk van Nifterik naar aanleiding van zijn reis naar het Afrikaanse land. Daar hoorde hij treurige én bemoedigende verhalen. CIP.nl interviewde Jan Dirk van Nifterik over zijn reis. Lees het hele interview! Jan Dirk met dominee Drale 15-12-2016 | Reisverslag Oeganda: "Als alles om je heen wegvalt, dan blijft alleen God over." Afgelopen week waren HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik en medewerker Dion van den Boom op bezoek in een vluchtelingenkamp in Oeganda. Daar bezochten zij gevluchte christenen uit Zuid-Soedan. Jan Dirk doet verslag van hun reis.
02-12-2016 | Dreigende genocide in Zuid-Soedan Opnieuw zijn de burgers in Zuid-Soedan de dupe van een gewapend conflict. De VN hebben gewaarschuwd voor een mogelijke genocide als het geweld nog verder escaleert. Duizenden mensen zien geen andere mogelijkheid dan het land te ontvluchten. Hongersnood dreigt voor meer dan 3,5 miljoen mensen.
17-06-2016 | Een verzwegen ramp “Hongerige kinderen snakken naar een beetje eten”, vertelt predikant Drale. Hij is net terug uit Zuid-Soedan en vertelt aangedaan over de grote hongersnood in het land. “Ze krijgen soms maar één kleine maaltijd per dag. Miljoenen mensen lijden honger in Afrika. De hongersnood in dit werelddeel is niet nieuwswaardig genoeg, de meeste media zwijgen erover. Toch is de situatie schrijnend en zorgwekkend”.