HVC bracht steun en bemoediging in Irak in 2021

  • Er werden duizenden Arabische Bijbels uitgedeeld

    Er werden duizenden Arabische Bijbels uitgedeeld

  • Hulpgoederen voor de allerarmsten in vluchtelingenkampen

    Hulpgoederen voor de allerarmsten in vluchtelingenkampen

  • Een opleiding tot naaister in één van de hulpcentra

    Een opleiding tot naaister in één van de hulpcentra

De kerk in Irak wordt steeds kleiner en kwetsbaarder. In juni 2021 brachten HVC-projectleiders een bezoek aan het land. HVC wil christenen bemoedigen en de ondersteuning geven die men nodig heeft, ook om te evangeliseren.

Hulpgoederen

In samenwerking met werkgroep Hulp Irak (een particulier initiatief van derden) verzorgde HVC een kledingtransport naar Noord-Irak. Ook werden duizenden Arabische Bijbels geschonken door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). De goederen en de Bijbels werden uitgedeeld aan de allerarmsten in de vluchtelingenkampen. Ook in de noordelijk gelegen bergdorpjes die bombardementen vanuit Turkije te verduren krijgen, deelde HVC voedselpakketten uit.

Brand in Sharya

Een grote brand in het vluchtelingenkamp Sharya in Noord-Irak verwoestte meer dan 400 tenten. De 200 families, die alles waren kwijtgeraakt, ontvingen een noodhulppakket. Daarnaast kon met behulp van HVC een nieuwe watervoorziening worden gerealiseerd in het kamp.

Hulpcentra

Duizenden vrouwen en meisjes zijn getraumatiseerd door de oorlogsmisdaden van terreurgroep IS. Mede dankzij de CIP Crowdfund, een fondswerfactie van de website CIP.nl, maar ook dankzij enkele grote giften, konden de twee hulpcentra in Ba’adra en Batnaya doorgaan met het helpen van vrouwen. In de centra ontvangen zij psychologische ondersteuning en worden Bijbelstudies gehouden. Ook krijgen ze een opleiding tot kapster of naaister en ontvangen ze een toelage om zelf een onderneming te starten.

Wat deed HVC nog meer in 2021?

Lees het jaarverslag

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!