HVC kon meer evangelisten steunen in 2021

  • Een conferentie in Pakistan

    Een conferentie in Pakistan

  • Steun in natura in India

    Steun in natura in India

  • Evangelisten zochten elkaar op

    Evangelisten zochten elkaar op

Het Evangelie heeft miljoenen mensen in Zuid-Azië nog niet bereikt. In dit dichtbevolkte deel van de wereld trekken dagelijks evangelisten de steden en binnenlanden in om te vertellen over de Heere Jezus. Veel van deze evangelisten leven in grote armoede en hebben te maken met tegenstand. Met het programma Steun een Evangelist ondersteunde HVC deze evangelisten ook in 2021.

HVC steunt op dit moment evangelisten in India, Pakistan, Bangladesh en China. We proberen dit netwerk steeds verder uit te breiden, zodat nog meer mensen bereikt worden met het Evangelie. De steun in Nederland voor dit programma neemt toe, waardoor het in 2021 met 10 evangelisten kon groeien naar 76 ondersteunde evangelisten.

Bondgenoot

Evangelisten met een kleine gemeenten, vooral op het platteland, kunnen niet leven van de opbrengst van de collecten in hun gemeente. Voor HVC reden om als bondgenoot naast hen te staan. Evangelisten in het ‘Steun een evangelist’-netwerk ontvangen maandelijks een toelage die hen boven de armoedegrens brengt. Ook organiseert HVC voor deze evangelisten conferenties over theologische en pastorale thema’s. Eind 2021 organiseerde HVC een tweedaagse pastorconferentie in Pakistan. Andere conferenties konden helaas niet doorgaan vanwege de reisbeperkingen door de coronacrisis. Toch zochten de evangelisten elkaar op regelmatige basis wel op. In kleine groepjes bidden ze voor elkaar, houden ze Bijbelstudie en voeren ze pastorale gesprekken om elkaar te steunen.

Wat deed HVC nog meer in 2021?

Lees het jaarverslag

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!