Voedselhulp

Er is een schrijnend tekort aan voedsel in de vluchtelingenkampen. De Oegandese overheid verstrekt per persoon 5-6 kilogram voedsel per maand. Het komt voor dat vluchtelingen een aantal maanden achter elkaar geen voedsel ontvangen. Het aanpakken van het voedseltekort is één van de prioriteiten van HVC. Lees hieronder hoe HVC helpt en hoe u kunt helpen!

Voedselsteun

Aan ruim 1500 vluchtelingen kan inmiddels structurele voedselondersteuning worden geboden. Maar dit is slechts een deel van alle vluchtelingen. De namen van de allerarmsten zijn geregistreerd op lange lijsten. Op vaste tijden zijn ze welkom op de compound om voedsel in ontvangst te nemen. Soms moeten ze wel een half uur lopen met de zware zakken op hun hoofd om het voedsel naar hun hutten te brengen. Af en toe worden maaltijden georganiseerd op de compound. Meer voedselhulp is dringend nodig!

Eigen voedsel verbouwen

Op dit moment werkt HVC er hard aan om de vluchtelingen in staat te stellen hun eigen voedsel te verbouwen. Inmiddels is een groot stuk land van 40 hectare ter beschikking gesteld. Het land wordt bewerkt door lokale boeren, samen met de kinderen en leiders van de compound. De bomen die op het land stonden, zijn gekapt en worden op de compound gebruikt als haardhout. Om het land te kunnen omploegen zijn een ploeg en twee ossen aangeschaft. HVC doneert de planten en zaden. Op het land worden onder meer maïs, witte bonen en cassave verbouwd. Het planten en inzaaien wordt zo nauwkeurig mogelijk gepland, om steeds opnieuw vers voedsel te kunnen oogsten. Mevrouw Anzoo is verantwoordelijk voor de voedselverspreiding. Ze vertelt: “Dankzij de landbouw zijn meer mensen in staat om te voorzien in eigen levensonderhoud. We kunnen nu gevarieerder voedsel is ook belangrijk
voor de gezondheid van kinderen.”

Ondersteun het voedselprogramma

Het overgrote deel van de Zuid-Soedanese vluchtelingen heeft structureel te weinig te eten. Voor circa 20 euro per persoon biedt u een maand lang voedselsteun aan een vluchteling! Helpt u mee?

€ 20.00 voor een maand voedselsteun
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.