Kinderen van de vervolgde Kerk hebben een speciale plek in het hart van HVC. Ze worden hard getroffen door discriminatie en geweld. Hun wieg staat midden in armoede en slavernij. Naar school gaan zit er zonder hulp voor velen niet in. Het zijn kinderen waarvan de ouders overleden zijn. Of van wie ouders omwille van het geloof in Christus in de gevangenis zitten. Daar gaat ons hart sneller van kloppen.

Dit kon HVC in 2022 betekenen voor kinderen in nood:


 

Omarm een kind

Zoals blijkt uit de cijfers werden er afgelopen jaar 533 kinderen opgevangen op 11 verschillende opvangplekken. Deze opvangplekken bevinden zich in India, Nepal, Pakistan, Iran en Zuid-Soedan. Landen waar het broodnodig is om opvangplekken te hebben in verband met armoede en discriminatie. Via het programma Omarm een kind ontvangen kinderen concrete hulp. 

Onderwijs en Bijbels

Daarnaast werden er 1421 kinderen op vier door HVC ondersteunde christelijke scholen opgeleid. Deze scholen zijn gevestigd in Pakistan, waar bijna het hele land islamitisch is en zo’n 65 procent van de christenen niet kan lezen of schrijven. Veel christelijke kinderen leven in armoede en zijn aangewezen op slecht betaalde baantjes als sjouwer, schoonmaker of stenenbakker. Ze leren niet lezen en de Bijbel blijft zo voor hen een onleesbaar Boek. 

Goed onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Het biedt toekomst met een kleine letter – en door het leesonderwijs ook Toekomst met een hoofdletter. Extra bijzonder dus dat zo veel kinderen via HVC de mogelijkheid kregen christelijk onderwijs te volgen. 
Er zijn 2000 kinderbijbels verspreid door partnerorganisaties in het Midden-Oosten, waarvan 1000 in Iran. Iran is een land dat potdicht zit en waar de inwoners worden geacht sjiiet te zijn (moslim). Toch konden we er kinderen bereiken met het evangelie. Ook bood HVC huisvesting aan Iraanse kinderen

Plannen voor uitbreiding school Lahore

In 2017 startte in de Pakistaanse stad Lahore een school voor 5- tot 15-jarigen. De school groeide al snel van 300 naar ruim 1.200 leerlingen. De allerarmsten kunnen er gratis terecht. Naast het reguliere vakkenpakket krijgen de leerlingen ook Bijbels onderwijs. De school loopt echter tegen haar grenzen aan. De klassen zitten overvol en er is een lange wachtlijst.  Het schoolmanagement heeft een plan opgesteld voor uitbreiding van de school op een nevenlocatie. Zo kan de school doorgroeien naar 2.000 leerlingen. In 2022 startte HVC met de fondswerving hiervoor, in 2023 hopen we met de bouw te beginnen.
Lees meer over deze school >

Kinderen van de vervolgde Kerk hebben een speciale plek in het hart van HVC"

Sunbeam school Pakistan

Pakistaanse meisjes zijn extra kwetsbaar als ze al op jonge leeftijd moeten gaan werken. Jaarlijks worden honderden meisjes gedwongen te trouwen en hun verdere leven als slaaf te dienen in het huishouden van hun nieuwe ‘echtgenoot’. Andere meisjes worden misbruikt en uitgebuit op de werkvloer. Op de Sunbeam Girls High School in Lahore krijgen de dochters van arme Pakistaanse christenen basis- en voortgezet onderwijs aangeboden. Voor schoolverlaters startte de school met hulp van HVC een vakopleiding voor naaister, waardoor deze jonge vrouwen later zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.  De Sunbeam school biedt ondervoede kinderen voedselsteun.  En dankzij Nederlandse giften is er ook een waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd voor koel en veilig drinkwater.
Lees meer over de Sunbeam school >

Safehouse voor meisjes

Zoals benoemd ontkomen veel Pakistaanse meisjes niet aan een gedwongen huwelijk, waarin de ‘echtgenoten’ de vrouwen en meisjes proberen te bekeren tot de islam en hen uitbuiten. De vrouwen die uit zo’n gedwongen huwelijk weten te ontsnappen, lopen groot gevaar. Regelmatig worden vrouwen vermoord door hun echtgenoot. Anderen worden ontvoerd en komen in de gedwongen prostitutie terecht. Stichting HVC staat om deze vrouwen en meisjes heen  en richtte voor hen een safehouse op. Er is een pand gevonden op een geheime locatie, beveiligd met hekwerk en camera’s. HVC heeft het pand verder ingericht en een bewaker ingehuurd. In de opstartfase heeft HVC ook voorzien in de bekostiging van traumabegeleiding. 
Lees het verhaal van één van de meisjes >

Renovatie Michael John Job Centre

Een veilige plek om op te groeien, dat is waar HVC zich voor inzet bij de kinderen die hulp ontvangen. Waar nodig worden de leefomstandigheden verbeterd. Een plek waar dat ondertussen echt nodig was, is het Michael John Job Center (MJJC) in India. Het hostel - het gebouw waar de kinderen slapen - wordt al jaren intensief bewoond. Grote delen van het gebouw waren dringend aan vervanging toe. Daarom is afgelopen september een grote renovatie gestart en HVC is hier nauw bij betrokken. Geen kleine klus, want het betreft 92 slaapkamers en evenzoveel badkamers. De renovatie is daarom gedaan in vier fasen. De werkzaamheden zijn inmiddels in het laatste stadium.

Een kind verdient het niet om te midden van vervolging op te groeien met het idee dat hij of zij er niet toe doet" - Jonathan Hoekstra, HVC projectleider

Medewerker in beeld

“Ik ben blij dat we voor zoveel kinderen wat mogen betekenen! Het is mooi om te zien hoe de Heere God in de Bijbel telkens laat zien hoe belangrijk Hij kinderen vindt. In Markus 10:14 staat de welbekende tekst: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ Dit zegt Jezus tegen Zijn discipelen op het moment dat ze denken dat kinderen het niet waard zijn om bij Jezus gebracht te worden. De Heere Jezus laat er geen twijfel over bestaan dat deze kinderen ook het Koninkrijk van God kunnen ontvangen. De kinderen zijn een voorbeeld voor ons,  we kunnen leren van hun onbevangenheid en onbeholpenheid. Het is een voorrecht dat wij de genade van God mogen uitdragen naar alle kinderen die wees zijn, honger hebben en gediscrimineerd worden, want ook voor hen is het koninkrijk van God.”
- Jonathan Hoekstra, projectleider en fondsenwerver bij HVC

U leest het HVC Jaarverslag 2022:
 < ga terug lees verder >

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.