Thuisscholen voor Rohingya vluchtelingen

Bijna 1 miljoen Rohingya vluchtelingen wonen in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Voorzieningen zijn er nauwelijks. Er is op dit moment een groot gebrek aan scholen voor de Rohingya kinderen. Kinderen missen hierdoor een belangrijke basis voor de toekomst en lopen het gevaar een 'verloren generatie' te worden. Stichting HVC is gestart met het opzetten van scholen voor de Rohingya kinderen. U kunt het verschil maken!

Onderwijs voor de toekomst

Een half miljoen minderjarige Rohingyavluchtelingen in Bangladesh dreigen ten prooi te vallen aan wanhoop en frustratie. Iedere dag dat een kind niet naar school gaat, is een gemiste kans. De kinderen leven in overvolle kampen en hebben geen toegang tot goed onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en biedt hen perspectief op een betere toekomst. 

Evangelisatie via scholen

De scholen die Stichting HVC opzet zijn toegankelijk voor alle Rohingya kinderen. De meerderheid van de Rohingya vluchtelingen is moslim, de scholen zijn een mooie kans om het Evangelie te delen. Getrainde Rohingya dominees werken aan het opzetten van het onderwijs in het kamp. Gedreven door de Bijbelse oproep tot naastenliefde, spannen zij zich in voor de Rohingya. Door het bieden van hulp geven zij handen en voeten aan het Evangelie.

Stichting HVC wil tien scholen opzetten in de Rohingya kampen. Een aantal hiervan is al gerealiseerd. De schoolkinderen komen samen in de hutten van kampbewoners, die daarvoor hun kleine huis beschikbaar stellen. Via trainingen worden de kinderen weerbaarder gemaakt en leren ze beter omgaan met de gevaren in het vluchtelingenkamp. Lesmaterialen is één van de eerste behoeften. Voor € 60,- per school per maand kunnen thuisscholen worden opgezet. Helpt u dit mogelijk maken met uw gift?

€60 per school per maand, elke gift welkom!
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.
Lees meer: