Christenen in landen met vervolging betalen voor het belijden van hun geloof vaak een hoge prijs. Toch voelen velen zich gemotiveerd om het Evangelie te blijven verspreiden met daden en woorden, onder hun familie en in hun regio. We helpen dominees en evangelisten op uiteenlopende manieren om hun werk mogelijk te maken. Ook organiseren we acties om Bijbels en andere christelijke lectuur te verspreiden.

In 2022 mochten wij ons op de volgende manieren inzetten voor de verspreiding van het Evangelie:

Steun een evangelist

Grote delen van Azië zijn nog niet bereikt met het Evangelie. Lokale evangelisten proberen dagelijks, onder moeilijke omstandigheden, in deze gebieden te evangeliseren. Velen van hen leven in grote armoede en hebben te maken met verdrukking. Dankzij de donateurs van het programma Steun een evangelist ontvangen evangelisten steun en toerusting.

Het aantal evangelisten dat maandelijks ondersteuning ontvangt van HVC is in 2022 van 76 gegroeid naar 105. Dat is een forse stijging. Evangelisten staan in de frontlinie bij christenvervolging. Ze vangen de eerste klappen op. Soms heel letterlijk. Evangelisten in India bijvoorbeeld worden met stokken in elkaar geslagen als ze kerkdiensten beleggen. Tegelijk hebben deze voorgangers een sleutelpositie: zij bemoedigen lokale gelovigen, troosten hen en rusten hen toe in verdrukking. Daarbij weten deze evangelisten hindoes en moslims te bereiken met Evangelie. Zij verspreiden het Woord verder. Daarom heeft HVC de ondersteuning aan voorgangers uitgebreid. Zo kunnen nog meer evangelisten zich richten op evangelisatie en het dienen van hun gemeenteleden. 

Een veilige woonplek voor evangelist Babu

Bedreigd en aangevallen worden, een vernield huis: evangelist Ananda Babu uit India krijgt met heftige tegenstand te maken. Diensten worden regelmatig ruw verstoord. Het huisje dat Babu voor zijn gezin aan het bouwen was, werd door de dorpelingen vernield. HVC hielp de voorganger daarop met het realiseren van een veilige woonplek., Een paar kilometer van het dorp is een nieuw huisje gebouwd. Op deze afstand is hij niet direct doelwit van pesterijen en tegelijk is het dicht genoeg bij het dorp om zijn evangelisatiewerk daar voor te zetten. Want "God heeft mij deze plek gegeven om te werken en met Zijn hulp wil ik doorgaan", vertelde Babu ons. 

Studiebijbels en toerusting voor evangelisten

Er zijn in 2022 drie nieuwe evangelistengroepen opgericht in de landen India, Pakistan en Nepal. Elke groep telt 10 voorgangers. Met elk van de nieuwe groepen is een conferentie belegd in 2022. Daarin is Gods Woord opengegaan en ontvingen de pastors toerusting. Er werd van hart tot hart gesproken over de dienst aan Jezus Christus, juist als er tegenstand is. 

De pastors die nu steun ontvangen zijn niet willekeurig gekozen. De pastors werken bijna allemaal in afgelegen plattelandsgebieden. Daar in het isolement is de armoede vaak groter en de vervolging intenser.

Tijdens de belegde conferenties met de pastors kwam ook de behoefte aan toerusting naar voren. Vanwege hun geïsoleerde ligging hebben velen weinig theologische vorming genoten. Daarom heeft HVC in het afgelopen jaar studiebijbels uitgedeeld. “Elke dag studeer ik nu in de studiebijbel”, liet een voorganger weten.

Nepalese evangelist mishandeld

Een evangelist uit Nepal toont de littekens op zijn handen bij een ontmoeting met projectleiders van HVC. “Hindoes waren zo kwaad dat ik evangeliseerde in hun dorp, dat ze me opsloten en zware stenen op mijn handen legden. Drie dagen heb ik zo gelegen. Toen ik vrijgelaten werd, ben ik verhuisd. Maar het Evangelie ben ik blijven verkondigen in het dorp. Uiteindelijk kwamen zelfs de vrouw en kinderen van het dorpshoofd tot het geloof en nu kan ik vrijuit kerkdiensten beleggen.” Tegelijk weet de evangelist niet goed in zijn levensonderhoud te voorzien. HVC heeft een minishop gesponsord, zodat zijn familie in het eigen levensonderhoud kan voorzien. 
Lees het verhaal van deze evangelist >

Praktische hulp voor evangelisten

Evangelisten met kleine gemeenten kunnen niet leven van de collecteopbrengsten. Zij kunnen hun woninghuur niet betalen en moeten bezuinigen op eten, scholing en gezondheid. Via 'Steun een evangelist' ontvangen de evangelisten een maandelijkse toelage die hen in ieder geval boven de armoedegrens brengt. Hun leven is hiermee nog geen vetpot. Wel helpt deze toelage hen om meer tijd te kunnen besteden aan evangelisatiewerk in moeilijk bereikbare gebieden.

De evangelisten op plattelandsgebieden bereiken graag ook andere dorpen in hun omgeving. Er is daarom grote behoefte aan vervoer. Stichting HVC heeft geïnvesteerd in zeven motors voor evangelisten. Zij kunnen nu ook andere dorpen in hun omgeving bereiken voor evangelisatie en vervolgde christenen pastorale zorg en bemoediging geven. 

Bijbels en evangelisatielectuur

In de projectlanden is de honger naar het Woord van God groot. Ook in 2022 zijn zo’n 5000 Bijbels uitgedeeld. Soms langs gevaarlijke routes. Zo zijn langs geheime smokkelroutes Bijbels Iran binnengebracht. Die vonden gretig aftrek onder de bevolking. 

Elke dag studeer ik nu in de studiebijbel"

Ook verspreidde HVC afgelopen jaar miljoenen evangelisatiebrochures in India. In vier verschillende dialecten van de Indiase taal hebben we in totaal 6,3 miljoen evangelisatiebrochures met tekeningen en Bijbelteksten laten drukken. Met zeventien vrachtauto's zijn de boekjes naar de diverse regio's in India vervoerd en verspreid. En niet zonder reden, want de nood in India is groot. De lokale projectleider vertelde: "Wij danken onze barmhartige Heere voor de voltooiing van deze taak. We bidden dat het bijdraagt aan de glorie van Zijn Koninkrijk".

Medewerker in beeld

“Wat een geweldige drive zie ik bij de evangelisten die de vervolgde Kerk dienen. In India, Nepal en Pakistan ontmoette ik tijdens projectreizen in 2022 vele voorgangers. Soms met gevaar voor eigen leven verspreiden ze het Evangelie en dienen ze christenen die in hun dorpen uitgesloten of soms verbannen worden. Sommige van die evangelisten in India zijn zelf nog maar amper vijf jaar christen en deden voor hun bekering aan zwarte magie. Nu hebben ze al een huiskerkje gesticht in een naburig dorpje. Zo groeit het christendom in sommige Indiase regio’s bijzonder hard en dat ervaar ik als bemoedigend te midden van de vervolging daar.” 
- Hans-Willem Westerbeke, projectleider en fondsenwerver bij HVC

U leest het HVC Jaarverslag 2022:
 < ga terug lees verder >

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.