Voor vervolgde christenen wil HVC een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. We willen dichtbij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie. Het praktisch en geestelijk helpen van christenen die lijden door vervolging is de eerste pijler onder ons werk.

Deze cijfers geven een indruk van wat HVC in 2022 voor vervolgde christenen kon doen:

In het jaar 2022 kon HVC dankzij uw steun noodhulp bieden aan vele vervolgde christenen. We hebben individuele christenen geholpen, maar ook ondersteunden we hele families of bedreigde kerkgenootschappen. In Gambia steunde HVC de bouw van een safehouse in een door moslims gedomineerde omgeving. Christenen die onterecht in de gevangenis zitten, ontvingen rechtsbijstand en ook hun families (die vaak moeten onderduiken) werden geholpen (zie dit voorbeeld)

Nieuw huis voor getraumatiseerd gezin in Pakistan

Onbekenden staken eind april 2022 het huisje van de Pakistaanse Sultan Ram en zijn gezin in brand. De oudste vier kinderen konden ontsnappen aan het vuur, maar de jonge tweeling Sundas en Sundari van zes maanden oud kwam om in het vuur. HCV heeft in samenwerking met een lokale partner het zwaar getroffen gezin ondersteuning geboden: broodnodige pastorale zorg, maar ook een nieuw huisje en meubilair. Het gezin was nog maar twee jaar tot geloof gekomen en raakte zwaar getraumatiseerd. Toch liet vader Sultan weten: “Hoewel wij onze kinderen verloren hebben, hebben wij eeuwige vrede in onze harten.”

Vrienden in verdrukking

Talrijk waren de hulpverzoeken aan het adres van HVC. In veel gevallen wist HVC met gedoneerde fondsen snel hulp te verlenen of een actie te starten voor de getroffenen. Niet altijd is er tijd om eerst fondsen te werven alvorens hulp te kunnen bieden. HVC-projectleider Hans-Willem Westerbeke licht toe: “Het verzamelen van fondsen om hulp te bieden kan veel tijd kosten, tijd die in noodsituaties er simpelweg niet is. Dankzij het door de Vrienden in verdrukking vooraf gevulde fonds kunnen we onmiddellijk helpen.” Zo konden we dankzij de groeiende groep Vrienden in verdrukking hulp bieden na grootschalige aanvallen in India:

Medische hulp voor aangevallen christenen India

Hindoes startten in november 2022 een grote campagne tegen het groeiend aantal christenen op sommige plekken in India. In Chhattisgarh, de armste staat van India, vielen zij gewapend met stokken grote groepen christenen en evangelisten aan. Huizen van pasgelovigen werden in de brand gestoken, kerken vernield, vrouwen verkracht, evangelisten gearresteerd. Lokale autoriteiten deden amper wat om christenen te beschermen. Groepen christenen sloegen daarom op de vlucht naar veiliger plekken. HVC verleende dankzij de Vrienden in verdrukking via een lokale partner acute medische hulp en verstrekte voedselpakketten. 
Lees meer over deze aanvallen >

Noodhulp voor Afghaanse christenen

In 2021 ging de situatie voor christenen in Afghanistan van kwaad tot erger. Ook in 2022 was Afghanistan veelvuldig in het nieuws, onder meer vanwege de ernstige situatie van christenen. Aan vele Afghaanse christenen heeft HVC in 2022 noodhulp verleend. In Pakistan, vlak bij de Afghaanse grens, ondersteunt HVC een groep van 15 gezinnen. In allerijl zijn zij uit Afghanistan gevlucht toen de Taliban de macht overnam. Na afronding van de noodhulp krijgen deze gezinnen begeleiding naar zelfstandigheid.

Hulp aan Afghaans vluchtelingetje

Onder een groep christelijke Afghanen die gevlucht zijn naar Pakistan, was de jonge Pervaiz. Hij was geboren met een hazenlip en een zware hartafwijking. Nog voor hij twee werd, moest hij samen met zijn ouders vluchten uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Toen HVC hoorde van de schrijnende gezondheidssituatie van Pervaiz startte HVC een hulpactie. Alleen een dure operatie kon zijn jonge leven redden. Helaas bleek het lichaam van Pervaiz al zo verzwakt dat hij die niet aankon. Niet lang na de operatie overleed hij. Zijn familie wordt nu ondersteund bij het oprichten van een mini-onderneming, zodat ze in hun eigen levenshoud kunnen voorzien.   

Veel christelijke families konden Afghanistan niet ontvluchten. Zij zijn ondergronds christen. Veldwerkers trokken verleden jaar Afghanistan in en hebben christelijke families voedsel- en kledingpakketten uitgedeeld. Het risico was groot voor deze veldwerkers, maar de dankbaarheid van de Afghaanse christenen steeg daarboven uit. 

Een lokale veldwerker laat weten: “Na de evacuatie van de buitenlandse troepen in 2021 voelden veel Afghaanse christenen zich verraden. Ze dachten dat ze er alleen voor stonden om te overleven. Maar de hulp bemoedigde hen zeer en was voor hen een bewijs dat God Zijn kinderen niet alleen laat en dat Hij te allen tijde voor hen zorgt.”
 

Ze dachten dat ze er alleen voor stonden om te overleven"
 

Noodhulp na natuurrampen

Vanaf midden 2022 teisterden hevige overstromingen Pakistan en in mindere mate India. Alleen al in Pakistan kwamen meer dan 1700 mensen om het leven. Christenen moesten achterin de rij aansluiten bij noodhulp of werden helemaal overgeslagen. Terwijl zij vaak tot de onderste lagen van de samenleving behoren en in zware armoede leven. Crises als overstromingen duwen hen nog verder de armoede in. 

Bekijk deze beelden van een vloedgolf in Pakistan:

 

HVC startte daarom een grote noodhulpactie. Donateurs gaven ruim. Dat stelde HVC in de gelegenheid om via lokale partners vele voedselpakketten en hulppakketten met kleding, dekens en sanitaire middelen uit te delen. Duizenden pakketten met voedsel, kleding, tenten en dekens vonden hun weg naar getroffen christenen. Veruit de meeste noodhulp ging naar Pakistan. Daar werden bijna 2000 voedselpakketten uitgedeeld.

Voedselpakketten na overstromingen

“We zijn zo dankbaar voor het bezoek van het team dat ons een voedselpakket, tent en alle andere noodzakelijke items heeft gegeven.” Het zijn de woorden van christen Shagan Lall uit Pakistan. Samen met zijn vrouw en vier kinderen woont hij nu in een tent, omdat het huis, niet veel meer dan een lemen hut, is verwoest door de overstromingen. Een goede baan heeft hij niet. Als christen kan hij hooguit wat daglonerswerk verrichten. Moslims gunnen hem geen betere baan. Hij hoopt dat hij zijn huis kan herbouwen, ook al ontbreekt nu het geld. 

We zijn zo dankbaar voor het bezoek van het team dat ons een voedselpakket, tent en alle andere noodzakelijke items heeft gegeven”
- Shagann Lall uit Pakistan
 

Traumazorg

HVC gaf in 2022 opnieuw traumazorg aan Jezidi-vluchtelingen in Irak. Vrouwen kampen met heftige trauma’s uit de tijd dat IS-strijders de dienst uitmaakten in een deel van Irak. Vrouwen werden verkracht, mannen voor hun ogen vermoord. De traumazorg gaat samen op met Bijbelstudie, waarbij de focus ligt op vrouwen in de Bijbel. Nog steeds leven deze Jezidi-vrouwen in vluchtelingenkampen met weinig voorzieningen en vooruitzichten. Naast traumazorg leren deze vrouwen een beroep, zoals kapster of naaister. Zo kunnen zij beter in hun levensonderhoud voorzien.  

  • Rohan (links) met aangevallen voorganger - om veiligheidsredenen onherkenbaar in beeld

    Rohan (links) met aangevallen voorganger - om veiligheidsredenen onherkenbaar in beeld

Lokale veldwerker in India vertelt:

“Ik ga naar de regio's waar niemand het Evangelie durft te vertellen. Laatst vlogen de kogels me om de oren, toen was ik wel even bang, maar ik ga door. Ik bezoek christenen die het zwaar hebben. Zij lijden vanwege het Evangelie. Pas bezocht ik een voorganger die gewond raakte bij een aanval op hem en nu ondergedoken zit, en een meisje van 14 dat verkracht is. Mijn hart huilt als ik aan hen denk. Ik wil hen troosten met Gods beloften en bemoedigen om trouw te blijven aan de Heere Jezus Christus.”
- Rohan, lokale veldwerker voor HVC in India

U leest het HVC Jaarverslag 2022:
 < ga terug lees verder >

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.