HVC voedselhulpactie uitgebreid naar India en Bangladesh

09-04-2020Een paar dagen na onze oproep konden de eerste teams in Pakistan op pad om voedselpakketten te bezorgen. Dankzij uw giften hebben inmiddels enkele honderden gezinnen een voedselpakket gekregen, waarmee ze een maand vooruit kunnen. 

Uitbreiding voedselhulpactie

HVC heeft de voedselhulpactie uitgebreid naar de eveneens zwaar getroffen christenen in India en Bangladesh. De voedselpakketten worden verspreid via lokale organisaties, evangelisten en kerken. Evangelisten onderwijzen de allerarmsten in hoe ze zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.

Pakistaanse christenen achtergesteld

Sinds halverwege maart is Pakistan in lockdown. De hulp die de Pakistaanse overheid heeft toegezegd, is nog niet van start gegaan. De hulp van lokale initiatieven komt niet aan bij christenen. Zij moeten achter in de rij aansluiten. Al bij eerdere grotere rampen kregen christenen ook niet de juiste zorg. 

Strenge lockdown en vrijwel geen voorzieningen

Ook Bangladesh en India zijn in volledige lockdown. Niemand mag meer de deur uit. De politie in India handhaaft streng en slaat met stokken mensen hun huis weer in. Iedereen is bang, voor het gebrek aan inkomen, voor de honger, voor het aantal zieken dat niet geholpen kan worden. Voor miljoenen mensen zijn er geen voorzieningen. Mensen in de sloppenwijken en daklozen zijn weerloos tegen het virus.

Groeiende behoefte aan hulp tijdens coronacrisis

Het coronavirus leidt tot een wereldwijde crisis. De komende tijd zal de nood in tientallen landen groeien. Zo wordt in het bergland Nepal het voedseltekort steeds nijpender, doordat het de grenzen met het buitenland heeft afgesloten. De evangelisten in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in Brazilië starten een hulpactie om de allerarmsten te helpen. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om de meest doeltreffende hulp te bieden. Uw gift hiervoor blijft nodig. 

U kunt al een voedselpakket laten uitdelen voor € 45,-. Elk bedrag is welkom! Helpt u een gezin tijdens de coronacrisis? 
 
 Elk bedrag is welkom! Doneer via: 
 
Of maak uw gift over naar NL 51 ABNA 0561455139 
o.v.v. ‘Voedselpakketten coronacrisis'

HVC Voedselhulpactie

  • HVC verspreidt voedselpakketten in PakistanIndia en Bangladesh. Deze landen zijn in volledige lockdown, arbeiders hebben geen inkomen meer.
  • De noodhulp van de overheden komt langzaam op gang. Christenen worden bij het uitdelen hiervan achtergesteld.
  • Ook in andere landen waar HVC actief is neemt de nood toe. HVC plant op dit moment ook hulpacties voor die landen. 
  • Medische zorg aan christenen met corona is niet vanzelfsprekend. Waar mogelijk springt HVC bij om de juiste zorg te kunnen betalen.
  • Door het coronavirus liggen inkomsten van christenen niet een paar dagen stil, maar minstens een paar weken. Voor veel christenen is het maar de vraag of ze ooit nog aan het werk kunnen bij hun vaak islamitische of hindoeïstische werkgevers.
 
 Elk bedrag is welkom! Doneer via: 
 
Of maak uw gift over naar NL 51 ABNA 0561455139 
o.v.v. ‘Voedselpakketten coronacrisis'