Blasfemiewetgeving in Pakistan vroeg ook in 2021 de aandacht van HVC

 • Beschuldigde christenen in Pakistan lopen groot gevaar

  Beschuldigde christenen in Pakistan lopen groot gevaar

Een ruzie in je voordeel beslechten? Een christen een hak zetten? In Pakistan misbruiken mensen de blasfemiewetgeving van het land. Tientallen christenen zitten momenteel gevangen als gevolg van valse aanklachten. HVC bleef hier, ook in 2021, onvermoeibaar de aandacht voor vragen.

Blasfemieslachtoffers zouden bijvoorbeeld Mohammed of de koran beledigd hebben. Zij lopen gevaar ter dood veroordeeld of gelyncht te worden door een woedende menigte. HVC ondersteunde diverse gevangengezette christenen en hun families en betaalde rechtskosten. HVC wil christenen in Pakistan een training aanbieden die hen helpt de kans om slachtoffer van een dergelijke blasfemieaanklacht te worden kleiner te maken. In 2021 heeft HVC samen met een partnerorganisatie hiervoor een onderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt in 2022 een trainingsprogramma ontwikkeld. Lokale kerkleiders krijgen een opleiding om het programma aan gemeenteleden te geven.

Scholen

HVC ondersteunt diverse andere projecten in Pakistan. Zo ontving evangeliste Aster dit jaar steun. Zij is een school gestart voor hindoekinderen, ook een achtergestelde groep in het land. In het dorp waar zij nu woont, zijn verscheidene hindoes tot het christelijke geloof gekomen.

In 2021 ‘adopteerde’ HVC een meisjesschool, de derde Pakistaanse school die steun van HVC ontvangt. Voor veel christenen is onderwijs niet te betalen. Pakistaanse meisjes zijn extra kwetsbaar als ze al op jonge leeftijd moeten gaan werken. Ze lopen kans te worden ontvoerd en uitgehuwelijkt. Jaarlijks overkomt dit honderden meisjes. Goed onderwijs kan hét verschil maken.

 • Shafqat en Shagufta - foto: Cees van der Wal

  Shafqat en Shagufta - foto: Cees van der Wal

Actie voor Pakistaans echtpaar

In 2021 voerde HVC actie voor Shafqat en Shagufta, die dan al bijna acht jaar gevangen zitten. Op een dag in 2013 arresteert de Pakistaanse politie dit armoedige christelijke echtpaar. Shagufta, moeder van vier jonge kinderen zou godslasterlijke sms’jes hebben verstuurd. De politie martelt de  verlamde echtgenoot Shafqat,  om hem de misdaad van zijn vrouw te laten bekennen. Pas wanneer de politie dreigt Shagufta iets aan te zullen doen, geeft Shafqat toe. Beiden worden ter dood veroordeeld.

 • Overhandiging van de petitie aan de ambassadeur

  Overhandiging van de petitie aan de ambassadeur

 • Advocaat Saif-ul-Malook © Cees van der Wal

  Advocaat Saif-ul-Malook © Cees van der Wal

Het echtpaar blijkt het slachtoffer van een valse beschuldiging van blasfemie (godslastering). In Pakistan staan lange celstraffen en zelfs de doodstraf op het beledigen van de koran, de profeet Mohammed of Allah. De voortdurend gediscrimineerde christelijke minderheid in Pakistan wordt in verhouding vaak hiervan beschuldigd. Dankzij uw steun kan HVC het gezin meerdere jaren praktische en juridische hulp bieden. In februari 2021 start HVC samen met de ChristenUnie en andere organisaties een actie. Meer dan 16.000 mensen ondertekenen de petitie ‘Spreek ze vrij’. De Tweede Kamer neemt een motie van toenmalig kamerlid Joël Voordewind en enkele van zijn collega’s aan; de regering moet zich voor het echtpaar gaan inzetten. Ook vanuit de Europese Unie wordt er druk uitgeoefend op Pakistaanse regering.

Vrijspraak

Mede vanwege internationale druk en de inzet van de advocaat spreekt het Pakistaanse Hooggerechtshof het echtpaar in de zomer van 2021 vrij. Shafqat, Shagufta en hun vier kinderen vluchten naar Europa. Op 16 april 2022 leveren Shafqat en Shagufta een bijdrage aan de HVC Regiotour.

Wat deed HVC nog meer in 2021?

Lees het jaarverslag

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!