CETHO

Al jaren steunt HVC een kerkelijk centrum en een weeshuis in Loa, Zuid-Soedan. Van de meeste weeskinderen zijn de ouders omgekomen door ziekte of door het aanhoudende conflict in Zuid-Soedan.

Opnieuw zijn de burgers in Zuid-Soedan de dupe van een gewapend conflict. In september 2016 waren de betrokkenen bij het project (zowel begeleiders als kinderen en weduwen) genoodzaakt om te voet naar Oeganda te vluchten. Sinds de aankomst in het Pagirinya vluchtelingenkamp in Oeganda, is het aantal opgenomen weeskinderen fors toegenomen. In het kamp worden veel weeskinderen aan hun lot overgelaten. CETHO neemt deze kinderen op en voorziet ze van voedsel, onderdak en scholing. Ook wordt er veel tijd besteed aan Bijbelstudie en het vertellen van Bijbelverhalen. De kinderen worden in de diensten en op de zondagschool in aanraking gebracht met het Evangelie. 

Dankzij de kindsponsoring is HVC in staat deze kinderen te steunen in deze moeilijke periode van hun leven. Sponsoring zorgt ervoor dat de kinderen goede huisvesting krijgen in het kamp, dat ze de school in het vluchtelingenkamp kunnen bezoeken en dat er dagelijks eten is. Steunt u deze kinderen ook?
MEER PROJECTEN

Sponsorkinderen

Er zijn veel kinderen die nog geen sponsorouder hebben. Momenteel kan het overzicht echter niet op deze site worden weergegeven. Neemt u contact op via sponsorplan@stichtinghvc.nl óf telefonisch via 0183-563628 voor meer informatie over het HVC Sponsorplan.