Fatherhouse

In de hoofdstad van Nepal, Kathmandu, worden straatkinderen opgevangen. Vaak voor het eerst in hun leven horen ze het Evangelie en krijgen ze onderwijs. Ouders in Nepal zetten vaak hun kinderen buiten de deur als ze niet in staat zijn er zelf voor te zorgen. Het echtpaar Thomas draagt de verantwoording voor de dagelijkse zorg voor de kinderen in Kathmandu.
MEER PROJECTEN