St. Michael hostel

In het 'St. Michaelhostel' in New Delhi, de hoofdstad van India, worden bedreigde meisjes opgevangen. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat zij in de prostitutie belanden. Vaak is de vader van de meisjes onbekend en werkt de moeder in de prostitutie. Aan hun lot overgelaten, zwerven zij rond in de onveilige sloppenwijken van de stad.

Binnen het St. Michael hostel hebben ruim tachtig meisjes, tussen vier en vijftien jaar oud, een veilig thuis gekregen. Zij krijgen onderdak en onderwijs in het tehuis. Het is bijzonder om te zien hoe de meisjes veranderen als ze in aanraking komen met het Evangelie.
MEER PROJECTEN

Sponsorkinderen

Er zijn veel kinderen die nog geen sponsorouder hebben. Momenteel kan het overzicht echter niet op deze site worden weergegeven. Neemt u contact op via sponsorplan@stichtinghvc.nl óf telefonisch via 0183-563628 voor meer informatie over het HVC Sponsorplan.