Bescherm een kind van vervolgde christenen

Ze staan op straat en lopen gevaar. Ze zijn de dupe van uitsluiting, onrecht of geweld. Alleen maar omdat hun ouders christenen zijn. Niemand mag hun naam weten - dat is te gevaarlijk. Maar u kunt toch naast hen staan, als sponsor. Met úw maandelijkse steun geven we een kind onderdak. Voeding. Onderwijs en Bijbelles. Help een kind in de brandhaard van christenvervolging!

Gericht op wat nodig is

‘Omarm een kind’ is speciaal voor kinderen die de dupe zijn van christenvervolging. Van geweld of achterstelling. Kinderen zoals Adeel* en Anjali*. Om de kinderen te beschermen, delen we niet hun echte namen of precieze verblijfplaatsen. We richten ons op wat écht nodig is en in het belang van het kind. Iedere dag vertellen we over de God van de Bijbel. In landen waar christenvervolging is wachten veel kwetsbare kinderen op deze hulp. 

Concrete hulp

Wanneer een kind van vervolgde christenen niet meer bij de ouders kan zijn, dan moet het worden opgevangen. Dat betekent 7 dagen per week, 24 uur per dag opvang op een veilige plek. Zo lang als nodig is, ook als dit betekent dat we het kind opvangen tot het volwassen en zelfstandig is. We zoeken een plek die het beste is voor het kind. Vaak is dit een ‘shelter’; een veilig groepsonderkomen op een geheime locatie. Lokale projectleiders zorgen ervoor dat het kind krijgt wat het nodig heeft. Van goede voeding en kleding tot christelijk onderwijs.

Uw aandeel in het verhaal

U helpt door maandelijks te gaan sponsoren. Uw € 30,-per maand stelt ons in staat om een kind van vervolgde christenen 24/7 te helpen. Om te doen wat nodig is. Persoonlijke correspondentie tussen u en uw sponsorkind is helaas te gevaarlijk. U weet dus nooit precies welk kind u steunt, maar wel dát u elke maand het verschil maakt voor ‘uw’ kind. U ontvangt van ons geanonimiseerde verhalen en gebedspunten van de kinderen. Zo komt de individuele hulp toch heel dichtbij voor u.

Het beste voor het kind

Omarmt u een kind? Dan geeft u een kind van vervolgde christenen weer toekomstperspectief, midden in de brandhaard van christenvervolging. Samen zoeken we het beste voor het kind, ook al leert u het kind niet persoonlijk kennen. Doet u mee?

Ja, ik omarm een kind in nood!
Ik machtig Stichting HVC om € 30,- per maand af te schrijven tot wederopzegging: