Gevouwen handen

Het werk van Stichting HVC kan niet worden gedaan zonder gebed en dankzegging. Bidt en dankt u met ons mee?

U kunt bidden voor:

 • De 215 miljoen christenen die verdrukt worden vanwege hun geloof in Christus Jezus
 • De duizenden christenen in gevangenissen en strafkampen. Lees meer over micro-Bijbels voor Noord-Korea > 
 • Patras Masih en zijn familie. Maar ook voor de andere christenen in Pakistan, die steeds meer onder druk komen te staan. Lees meer over Patras Masih >
 • Kracht en troost voor Lisa en het team in Roemenië, nu projectleider Lucas Rahanar is overleden. Lees het bericht over Lucas >
 • Voor het project Vrienden in verdrukking. Bid dat we nieuwe Vrienden mogen verwelkomen, zodat we nog sneller hulp kunnen verlenen wanneer dat nodig is. Lees meer >
 • Voor uw sponsorkind en voor hen die nog geen sponsor hebben Lees meer >

U kunt danken voor:

 • De vrijheid in Nederland
 • De ruim tienduizend Bijbels die in Noord-Irak uitgedeeld zijn. Lees meer >
 • Kinderen die weer een toekomst hebben, zoals voormalig sponsorkind Rose dat nu ook heeft. Lees meer >
 • De achterban van Stichting HVC, die het werk draagt in gebed
 • Alle trouwe en betrokken vrijwilligers. Lees meer > 

Hartelijk dank voor uw gebed!