Gebedspunten

Het werk van Stichting HVC kan niet worden gedaan, zonder een achterban die de projecten met gebed en dankzegging ondersteunt. Bidt en dankt u (weer) met ons mee?

U kunt bidden voor:

  • Voor Asis Bibi, die nog steeds gevangen zit. Lees meer >
  • Bid u voor uw sponsorkind en voor hen die nog geen sponsor hebben? Lees meer >
  • Rust in Irak en rond de Iraakse grenzen
  • Voor christenen in Irak. Zij willen terugkeren naar huis, maar zij hebben hierbij hulp nodig
  • Voor de christenen in India en Nepal die het zwaar hebben
  • Medische hulp voor de gewonden na de aanslag in de Pakistaanse stad Quetta
  • De bewustwording in Nederland. Bidt u dat HVC veel mensen mag bereiken tijdens de evenementen in Nederland?

U kunt danken voor: